Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним податкового обліку платника податків. Оскільки в декларації з ПДВ вказуються дані, визначені на підставі первинних документів, відображення в податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов’язання, визначені на дату складання податкової накладної з невірним ІПН.

Розрахунок коригування і друга податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов’язання, тому операція, пов’язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню в податковій звітності з ПДВ не підлягає.

Виправлення помилок, допущених в розшифровці податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) і не вплинули на числові показники декларації, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку (з поміткою “Уточнюючий”) і додатка 5.

У цьому випадку в графу 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 – всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не заповнюється.

У листі ДФС від 27.12.2016 р № 28193/6 / 99-95-42-03-15 наведено ряд прикладів, пов’язаних з виправленням даних помилок.
Якщо при виправленні помилки, допущеної в додатку 5, уточнюються задекларовані показники, то помилка виправляється також шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з додатком 5. При цьому вартісні показники як додатка 5, так і уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком.

Текст листа:

Лист Державної фіскальної служби України від 27.12.2016 р. № 28193/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист відображення в податковій декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) та додатках до неї виправлення помилки, допущеної при складанні податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) контрагента, і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено, зокрема, що у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної.

У випадку зазначення “невірного” ІПН при складанні податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку – продавець, з метою виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної (з “невірним” ІПН), який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.

До податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку № 21).

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку № 21).

Оскільки у декларації зазначаються дані, визначені на підставі первинних документів, відображенню у податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов’язання, визначені на дату складання податкової накладної з “невірним” ІПН. Розрахунок коригування та друга податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов’язання, тому операція, пов’язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню у податковій звітності з ПДВ не підлягає.

При цьому, виходячи з вимог пункту 8 розділу VI Порядку № 21, виправлення помилок, що були допущені у додатку 5 “Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)” до декларації (далі – додаток 5) та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок), до якого додається додаток 5 з відміткою “Уточнюючий”.

У такому випадку до графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 – всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не заповнюється.

Виправлення помилок у записах по контрагентам у додатку 5 проводиться способом коригування.

Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (далі – ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючому додатку 5:

1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком “-” (тобто сторнуються);

2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);

3) підсумковий рядок “Усього за звітний період” не заповнюється.

Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючому додатку 5:

1) відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів (зі знаком “+” відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком “-” – зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);

2) підсумковий рядок “Усього за звітний період” не заповнюється.

Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку “Інші” в розрізі умовних ІПН та доповнити у зв’язку з цим додаток 5 новим записом для платника податку – покупця в уточнюючому додатку 5:

1) операції з платником податку – покупцем за звітний період

записуються повністю (включаючи вартісні показники);

2) в рядку “Інші” в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком “-” (сторнується);

3) підсумковий рядок “Усього за звітний період” не заповнюється.

Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку “Інші” в розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку – покупця в уточнюючому додатку 5:

1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку – покупцем зі знаком “+” або “-“;

2) в рядку “Інші” в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком “+” або “-“;

3) підсумковий рядок “Усього за звітний період” не заповнюється.

Виправлення помилок, допущених у додатку 5, які потребують уточнень показників у складі декларації за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається уточнюючий додаток 5 в розрізі контрагентів. При цьому вартісні показники як додатку 5, так і уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком.

В. о. заступника Голови М. Продан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.