Як повідомляє ДФС в індивідуальній податкової консультації від 05.05.2017р № 89/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, помилка в даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування з зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної.

Якщо податкова накладна була складена платником податків іншою датою, ніж дата виникнення “першої події” за операцією з постачання товарів/послуг, то з метою виправлення допущеної помилки на дату її виявлення такий платник податку може скласти розрахунок коригування, в якому всі числові показники вказуються зі знаком “-“. Даний розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (одержувачем) товарів/послуг з дотриманням термінів реєстрації, визначених ПКУ.

Одночасно з цим платник податку складає нову податкову накладну за такою операцією із зазначенням в ній дати складання, яка відповідає даті настання “першої події” за такою операцією. Дана накладна підлягає реєстрації в ЄРПН з урахуванням термінів, встановлених ПКУ для такої реєстрації.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.05.2017 р. № 89/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку виправлення помилки, допущеної при складанні податкової накладної, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Отже, податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платника ПДВ – постачальника товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ (за правилом “першої події”).

У разі здійснення платником ПДВ – постачальником (продавцем) товарів/послуг операції з постачання товарів/послуг, податкова накладна, складена іншою датою, ніж дата виникнення “першої події” за такою операцією, є помилково складеною податковою накладною.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної визначено пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, у якому, зокрема, зазначено, що виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера не допускається.

Таким чином, помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування із зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної.

Отже, якщо платником податку при здійсненні операції з постачання товарів/послуг було складено податкову накладну іншою датою, ніж дата виникнення “першої події” за такою операцією, тобто помилкову податкову накладну, то з метою виправлення допущеної помилки на дату її виявлення такий платник податку може скласти розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до такої помилкової податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, в якому усі числові показники зазначити зі знаком “-“. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, на якого було складено таку помилкову податкову накладну, з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації.

Одночасно з цим платник податку складає нову податкову накладну за такою операцією із зазначенням у такій податковій накладній дати складання, що відповідає даті настання “першої події” за такою операцією.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН таким платником податку з урахуванням термінів, встановлених ПКУ для такої реєстрації. При цьому статтею 1201 ПКУ передбачено відповідальність за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.