ДФС в листі від 19.04.2017 р № 8273/6/99-99-13-02-03-15 нагадує, що при нарахуванні (виплаті) підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування) , доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, яка нараховує (виплачує) такий дохід, зобов’язаний утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб дія п. 177.8 ст. 177 ПКУ не поширюється.

Відзначимо, що раніше діяла редакція п. 38.9 передбачала також утримання податку при нарахуванні (виплаті) доходу підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Таким чином, з-під оподаткування виведені виплати підприємцям, місцезнаходження або місце проживання яких наведено в додатку 2, затвердженому розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р № 1085-р.

Як повідомляє ДФС в зазначеному листі, такий дохід, виплачений підприємцю, відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу “157”. Крім того, суб’єкт господарювання при виплаті доходу підприємцю повинен утримати військовий збір в розмірі 1,5%.

Лист Державної фіскальної служби України від 19.04.2017 р. № 8273/6/99-99-13-02-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула лист … щодо практичного застосування окремих норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Пунктом 38 підрозділу 10 “Інші перехідні положення” ПКУ (у редакції Закону України від 23 березня 2017 року № 1989-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”) установлено, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, для платників податків, які станом на 14 квітня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території, що визнана такою відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”, або в населених пунктах на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих територіях, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті. Дія цього пункту не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

Відповідно до пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 “Інші перехідні положення” розділу XX Перехідних положень ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам – підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 ст. 177 Кодексу.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету встановлено ст. 168 ПКУ, відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 якої податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 ПКУ.

При цьому згідно з пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів, зокрема, резидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ).

Статтею 64 БКУ зазначено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується, зокрема, податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом), зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку на доходи фізичних осіб, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Також, згідно із пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).

Крім того особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається (п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Згідно з Довідником ознак, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, дохід, виплачений фізичній особі – підприємцю (незалежно від обраної системи оподаткування), відображається у податковому розрахунку форми № 1ДФ з ознакою доходу “157”.

Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання під час нарахування (виплати) доходу фізичним особам – підприємцям, які визначені пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ, повинен виконати усі функції податкового агента, визначені ПКУ.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р затверджено перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Стосовно отримання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які мають пред’явити фізичні особи – підприємці, у т. ч. для підтвердження свого місцезнаходження (місця проживання) доцільно звернутися до Міністерства юстиції України.

Зауважуємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 ПКУ).

Перший заступник Голови С. Білан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.