ДФС в листі від 28.03.2017р № 4317/К/99-99-13-02-03-14 повідомляє що сума доходів, отриманих платником податку у вигляді відсотків, нарахованих на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Мінфіном, і інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді відсотків є особа, яка здійснює таке нарахування.

Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного доходу за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій повинен відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.