Державна служба України з питань праці зазначає, що якщо під час робочого процесу з працівником підприємстві стається нещасний випадок, то ця вкрай неприємна ситуація визнається нещасним випадком, пов’язаним із виробництвом. Та якщо із працівником стався нещасний випадок під час перерви, постає питання: чи є цей випадок пов’язаним із виробництвом? Адже цей працівник не перебував на своєму робочому місці. Розслідування такого випадку має свої особливості.

Згідно з пп. 19 п. 15 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань і тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.

Разом з тим питання тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України.

Сам робочий час складається із часу роботи і часу перерв. Час роботи охоплює основний, допоміжний, підготовчо-прикінцевий і час обслуговування робочого місця. Час перерв складається із часу технологічних і організаційних перерв.

Технологічна перерва — це перерва, коли основний процес або на певний час зупиняється з причин, пов’язаних із специфікою роботи обладнання, або продовжується без участі людини.

Отже, якщо нещасний випадок стався під час технологічної перерви, комісія повинна дослідити зв’язок такого нещасного випадку з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів і врахувавши усі обставини, зазначені у п. 15 та 16 Порядку, визначити, пов’язаний чи не пов’язаний випадок з виробництвом.