Мінфін наказом від 06.06.2017р № 557 затвердив Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, прийнятий на заміну чинної нині Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПАУ 10.04.2008р № 233.

Оригінал електронного документа повинен забезпечувати підтвердження його цілісності та автентичності в порядку, визначеному законодавством (у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в т.ч. в паперовій копії). Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у т.ч. з ЕЦП.

Автоматизована перевірка електронного документа здійснюється в день надходження або не пізніше ніж на наступний робочий день, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 годину до його завершення.

Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом 2-х годин з моменту його отримання контролюючим органом, в іншому випадку – протягом перших 2-х годин наступного операційного дня.

Не пізніше ніж на наступний робочий день з моменту формування першої квитанції формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрації) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа. У другій квитанції вказуються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятий (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата і час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора і підписанта (підписантів) електронного документа і автора квитанції).

Дія договору про визнання електронних документів припиняється за ініціативою платника податків, або при наявності однієї з таких підстав:

  • отримання інформації від АЦСК про завершення терміну дії (або скасування) посиленого сертифіката керівника;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру про зміну керівника;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
  • наявність в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків в контролюючому органі;
  • наявність в Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки керівника платника податків у зв’язку зі смертю.

Договори про визнання електронних документів, укладені до набрання чинності Порядком діють, продовжують діяти до виникнення перелічених вище підстав.