Мінсоцполітики в листі від від 21.08.2017р № 2231/0 /101-17 роз’яснює, що якщо робота у святковий (неробочий) день виконувалася згідно змінному графіку, тобто в межах місячної норми робочого часу для такого працівника, то оплата проводиться в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад.

У разі коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у святковий (неробочий) день в його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплата праці в цьому випадку проводиться в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.

При обчисленні розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Тому, якщо працівнику нараховують підвищену оплату за роботу у святковий (неробочий) день, то ця сума враховується в складі заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру. Оплата понаднормової роботи здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо розрахунку суми доплати до розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн. працівникові з місячним окладом, якому встановлено підсумований облік робочого часу і який згідно з графіком роботи (змінності) працював у святковий день, а також відпрацював понаднормово, та повідомляє.

Згідно із статтею 61 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) України режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.

У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).

У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладу, доплат і надбавок, в тому числі за роботу у нічний час, роботу у святкові і неробочі дні тощо, а по закінченні облікового періоду у випадку наявності надурочних годин провадиться оплата надурочної роботи.

Відповідно до статті 107 КЗпП України робота у святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі:

  • працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної годинної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась в межах місячної норми робочого часу, в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму праці.

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у вихідні дні.

При оплаті фактично відпрацьованих у святковий день годин слід враховувати, що режими роботи працівників встановлюються підприємствами самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або в колективному договорі.

Отже, якщо робота працівника у святковий (неробочий) день провадилась згідно із змінним графіком, тобто в межах місячної норми робочого часу для цього працівника, оплата проводиться у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад.

У випадку, коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у святковий (неробочий) день у його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплата праці в цьому випадку проводиться у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.

Згідно із статтею 62 КЗпП України надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

При нарахуванні заробітної плати по закінченні місяця необхідно враховувати норми статті 31 Закону України “Про оплату праці”, відповідно до якої розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, якщо працівнику здійснюють підвищену оплату за роботу у святковий (неробочий) день, то ця виплата враховується до розміру заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Оплата надурочної роботи здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Директор Департаменту О.Товстенко

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.