Відповідаючи на питання, на яких підставах інспектори можуть позапланово відвідати підприємство і чи має право його керівник не допустити інспектора до перевірки, Управління Держпраці в Хмельницькій області роз’яснює наступне.

Підстави для проведення позапланової перевірки дотримання законодавства про працю визначено ч. 1 ст. 6 Закону України від 05.04.2007 р № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Також підставами можуть бути і листи підприємств, установ і організацій щодо можливого порушення законодавства господарюючими суб’єктами.

Абзацом другим ч. 5 ст. 7 зазначеного закону визначено, що посадова особа органу державного нагляду без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд суб’єкта господарювання. Отже, підставою для недопуску державного інспектора праці до перевірки є відсутність направлення на здійснення заходу та службового посвідчення.

У сфері промислової безпеки та охорони праці наглядова діяльність Держпраці повністю регламентується нормами Закону про основні засади державного нагляду.

Згідно з цим Законом позапланові перевірки проводяться в разі:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про проведення заходу державного нагляду за його бажанням;
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання в документі обов’язкової звітності;
  • необхідності перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
  • неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаними з діяльністю суб’єкта господарювання.
  • Звертаємо увагу, що якщо в напрямку зазначено предметом перевірки стан на підприємстві промислової безпеки та охорони праці, то шукати неоформлених працівників можуть, а ось відомості про заробітну плату вимагати не можуть.

Крім того, підставою для проведення позапланової перевірки може стати звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду його правам, законним інтересам, життю або здоров’ю, навколишньому середовищу чи безпеки держави, з додатком документів або їх копій, що підтверджують такі порушення (при наявності).

Позаплановий захід у такому випадку здійснюється за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.