У листі від 14.02.2017р № 2962/6/99-99-15-03-02-15 ДФС відзначає, що згідно з п. 36 підрозділу 2 розділу XX ПКУ на підставі бухгалтерської довідки платник податків може включити до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, які не були включені до складу податкового кредиту до цієї дати під час придбання або виготовлення таких необоротних активів, при наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання даних необоротних активів та зареєстрованої в ЄРПН. Базою для нарахування податкового кредиту є залишкова вартість, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватися в оподатковуваних операціях (при відсутності обліку необоротних активів – виходячи зі звичайної ціни).

У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються, відповідно, в рядках 10.1, 10.2 і 11.1, 11.2. При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 представляється додаток 5 до податкової декларації з ПДВ, в якому:

в графі 2 “Постачальник (індивідуальний податковий номер)” вказується індивідуальний податковий номер платника податків;

в графі 3 “Податкова накладна, інший документ/період складання” – дата складання бухгалтерської довідки;
в графі 5 – обсяг поставки (без ПДВ);

в графах 6 і 7 – сума ПДВ (відповідно до ставки податку 20 або 7%).

Відзначимо, що зазначені рядки декларації та податкової накладної застосовні до змін, внесених в ці форми наказом Мінфіну від 23.02.2017 р № 276.

Лист Державної фіскальної служби України від 14.02.2017р. № 2962/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку відображення у податковій звітності сум ПДВ, які відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс) включаються до складу податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки, та керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX Кодексу платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких до 1 липня 2015 року були визначені податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу у редакції, що діяла до 31 січня 2015 року, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися після 1 липня 2015 року повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу встановлено, що для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання таких товарів/послуг.

З метою застосування пункту 36 підрозділу 2 розділу XX Кодексу податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон № 996).

Пунктом 2 статті 3 Закону № 996 передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до пункту 6 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21), дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Отже, платник податку згідно з пунктом 36 підрозділу 2 розділу XX Кодексу може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.

При цьому згідно з підпунктом 1 пункту 4 розділу V Порядку № 21 до розділу II “Податковий кредит” (рядки 10 та 11) податкової декларації з ПДВ включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

Таким чином, у податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2.

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ (далі – додаток 5).

У таблиці 2 “Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %” розділу II “Податковий кредит” додатка 5 зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

  • у графі 2 “Постачальник (індивідуальний податковий номер)” зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;
  • у графі 3 “Податкова накладна, інший документ/період складання” – дата складання бухгалтерської довідки;
  • у графі 5 – обсяг постачання (без податку на додану вартість);
  • у графах 6 та 7 – сума ПДВ (відповідно до ставки податку – 20 відс. чи 7 відс.).

В. о. заступника Голови М. Продан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.