ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє наступне.

З 1 січня 2017 року внесено зміни в частині організації позапланових документальних перевірок, а саме уточнено підстави для їх проведення. Зокрема, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПКУ доповнено можливістю проведення позапланової перевірки також при отриманні інформації, яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.

Разом з тим підпунктами 78.1.1, 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ встановлено термін для надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу – 15 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту, і вимоги до його змісту.

Згідно з п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 ПКУ позапланова документальна перевірка може бути проведена не тільки при поданні платниками заперечень до акта (довідки) перевірки, а також додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ. Наказ про проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому пункті, видається:

в разі розгляду заперечення до акта перевірки та / або додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, – контролюючим органом, який проводив перевірку;

під час проведення процедури адміністративного оскарження – контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Вилучена з ПКУ можливість проведення позапланової перевірки при отриманні постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора.

Крім того, слід звернути увагу, що з 1 січня 2017 року ст. 78 ПКУ доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки – якщо платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту, виключно з питань, зазначених у запиті.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.