У листі від 22.02.2017р № 3698/6/99-99-12-03-07-15 ДФС відзначає, що для контрольованих операцій експорту та/або імпорту товарів, що мають біржову котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципом “витягнутої руки “з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, які є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

При цьому використовується діапазон цін на такі товари, які склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржову котирування, і світових товарних бірж для кожної групи товарів визначено постановою КМУ від 08.09.2016 р № 616. Норми ПКУ не містять застережень щодо кількості товарних бірж, які повинні бути обрані для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципом “витягнутої руки “, і, відповідно, спеціальних правил щодо пріоритетності їх застосування не передбачають. Для цілей побудови діапазону цін обираються котирування на біржах, які містять найбільш повну та яку можна порівняти інформацію для певної групи товару.

Ціни для розрахунку діапазону цін підлягають коригуванню з урахуванням обсягів контрольованих операцій, умов оплати і поставки товарів, якісних характеристик, транспортних витрат.

Для проведення такого коригування платник податків і контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, які дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій.

Лист Державної фіскальної служби України від 22.02.2017р. № 3698/6/99-99-12-03-07-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо окремих питань з трансфертного ціноутворення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 616 “Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” (далі – постанова № 616). Зокрема, для цукру з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані (код згідно з УКТ ЗЕД 1701) визначено такі товарні біржі: Біржа Євронекст (Euronext, EuronextNV), Міжконтинентальна біржа (Intercontinental Exchange, ICE), Товарна біржа Осака Дожіма, Японія (Osaka Dojima Commodity Exchange, ODE), Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна біржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX).

Слід зазначити, що норми Кодексу не містять застережень щодо кількості товарних бірж, що мають бути обрані для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” відповідно спеціальних правил, визначених пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, та не передбачають пріоритетності їх застосування.

Біржові котирування певної біржі мають використовуватись із урахуванням критеріїв зіставності, визначених пп. 39.2.2.2 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. Зокрема, економічних умов діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (географічне розташування ринків), які істотно впливають на ціни товарів, а також характеристики товару, які є предметом операції та представлені на біржі.

Отже, для цілей побудови діапазону цін обираються котирування на біржах, що містять найбільш повну та зіставну інформацію для певної групи товару.

Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому пп. 39.3.2.3 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції, а в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, – на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту, за умови що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту.

Водночас ціни для розрахунку діапазону цін підлягають коригуванню з урахуванням обсягів контрольованих операцій, умов оплати та поставки товарів, якісних характеристик, транспортних витрат.

Для проведення такого коригування платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації згідно з пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 цієї статті, зокрема:

  • інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента – сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
  • будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції та осіб;
  • інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з дотриманням вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції та осіб, за умови, що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу;
  • інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною міжнародних угод.

Обґрунтування платника податків та розрахунок коригувань, проведених відповідно до абзацу третього пп 39.2.1.3 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, наводяться у документації з трансфертного ціноутворення, яка складається відповідно до пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Водночас зазначаємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.