Дана інструкція підходить для налаштування більшості надбавок і доплат в системі ІС-ПРО у випадку, якщо з якогось періоду змінюється вихідна сума для розрахунку доплати (надбавки)…


Облік заробітної плати →Параметри→Налаштування

Види оплат → Надбавки та доплати

 • Встановити курсор на вид оплати, в який необхідно внести зміни
 • Нажати F4
 • Меню Вихідна сума
 • Перейти у вікно Нараховується на суму по видам оплат
 • Нажати F4
 • Відкриється нове вікно.
 • На закладці період добавити НОВИЙ запис -Ins
 • Ввести дату у форматі місяць/рік і нажати Enter (наприклад 05/16)
 • Нажати F4
 • Відмітити види оплат на які нараховується доплата/надбавка і нажати ОК
 • Зберегти налаштування вихідної суми – ОК
 • Зберегти налаштування виду оплати – ОК
 • Вийти із налаштувань зарплати
 • ПЕРЕВІРИТИ РОЗРАХУНОК !!!