Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула звернення з питання надання матеріального забезпечення застрахованим особам, що працюють за сумісництвом, та повідомляє.

Відповідно до п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 439, у разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Згідно із п. 2 Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 р. № 37 (далі – Порядок), матеріальне забезпечення за цим Порядком надається особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції і які не реалізували свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” та не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у зв’язку із переміщенням з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Матеріальне забезпечення за цим Порядком надається робочими органами Фонду за місцем фактичного проживання, а саме:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи;

2) допомога по вагітності та пологах згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) згідно з цим Порядком надаєтеся в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.

У випадку, якщо основне місце роботи застрахованої особи, яка перемістилася, знаходиться на території проведення АТО, та у разі настання у неї страхового випадку у терміни, передбачені п. 2 Порядку, матеріальне забезпечення надається робочими органами Фонду на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності. При цьому у разі якщо застрахована особа працює за місцем роботи за сумісництвом на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, то для реалізації права на отримання матеріального забезпечення за місцем роботи за сумісництвом робочим органом Фонду може бути надана застрахованій особі копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і скріплена печаткою, а також довідка про середню заробітну плату, обчислену робочим органом Фонду для надання матеріального забезпечення.