Для введення вступного балансу в системі ІС-ПРО необхідно вибрати пункт меню Головна книга / Вступний баланс.


Вступний баланс вводиться окремо для кожного плану рахунків. Для цього обирається пункт меню Вид / Вибрати бухгалтерську книгу.

Для зміни дати вступного балансу вибирається пункт меню Реєстр / Змінити дату вступного балансу та у вікні запиту вказується новий початковий період. Після зміни дати суми залишків, введені раніше, не відновлюються.

По детальних синтетичних рахунках без аналітичного обліку вводяться залишки по дебету або кредиті рахунка. 

Якщо рахунок аналітичний, то для внесення залишків необхідно нажати Enter і ввести дані в розрізі аналітики (Ins, потім F3  і вибираємо потрібну аналітичну карточку. При відсутності необхідної картки вона створюється. )

По комбінації клавіш Ctrl+Ins відбувається групове створення аналітичних карток. При необхідності здійснюється табличне коректування залишків по аналітиці.

При створенні вступного балансу залишки на консолідуючих рахунках не вводяться. Вступне сальдо на консолідуючому рахунку формується із сальдо його субрахунків.

У полі Разом відображаються сумарні залишки по дебету і кредиту рахунків у національній валюті. При вірно заповнених даних підсумкові суми по дебету і кредиту рівні.

Коригувати Вступний баланс можна лише в першому Обліковому періоді. Перевірити поточний період можна в модулі Керування періодами. Там же проводиться відкриття/закриття періодів.

Після того, як були внесені вступні залишки переглянути їх можна в модулі Оборотно-сальдовий баланс.