Організація обліку оплати праці на підприємстві

Облік оплати праці та трудові відносини між працівником та роботодавцем регулює Кодекс законів про працю (КЗпП) України та повинні бути вірно оформлені і сплачені. Коли працівник приймається на роботу, з ним укладається Трудовий договір, видається Наказ про прийняття працівника, в Державну податкову службу відправляється в електронному вигляді Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (форма J/F3001003). Основний документ, що відображає кількість відпрацьованого часу (зокрема годин, днів або змін) є Табель обліку робочого часу. Його типова форма № П-5, яка була затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 (далі – Наказ № 489). Обов’язок по складанні та веденні цього документу покладається на працівників кадрового відділу. Всі зведені дані в Табелі переносяться та відображаються у розрахунковій або розрахунково-платіжній відомості. В більшості випадків використовується форма № П-6 “Розрахунково-платіжна відомість працівника” та № П-7 “Розрахунково-платіжна відомість (зведена)”, затверджені Наказом № 489. У лівій частині табличної форми розрахунково-платіжної відомості зазначені складові оплати праці та їх суми, а у правій частині відображені утримання, передбачені законодавством, зі зарплати.

Щомісяця з заробітної праці працівника знімаються два види податків ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) 18% від ставки та військовий збір, 1,5% від ставки. ЄСВ – єдиний соціальний внесок, нараховується для підприємства і ніяк не впливає на розмір заробітної плати працівника. Щокварталу на ці податки подається звіт. Штрафні санкції за неподання звіту, або неправильне нарахування та утримання податку – 1020 грн за кожне порушення щодо заниження податку.

Зарплатна звітність

Протягом 40 днів після закінчення кожного кварталу подається звіт, що показує суми нарахувань та виплат з зарплати в органи Державної податкової служби. Повна назва звіту – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску або ще його називають Об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО. Форма Податкового розрахунку (J0500109 для юросіб та F0500109 – для фізосіб-підприємців) затверджена наказом Мінфіну від 02.03.2023 № 113 (далі – Наказ № 113), який набув чинності 5 травня 2023 року. Оновлена форма набрала чинність з 1 жовтня 2023 року. Форма звіту містить в собі основну частину, де зведена вся інформація по заробітній праці та нарахуваннях всіх працівників та помісячну розбивку даних як з ПДФО/ВЗ, так і ЄСВ. Кожен місяць відображається в окремому додатку (всього 6 додатків).Загальні витрати на оплату праці найманих працівників включаються до витрат організації (зокрема нарахування та податки разом) та відображаються в річному звіті Податкова декларація про майновий стан і доходи, форму якої та правила її заповнення регулює наказ Міністерства доходів і зборів від 11 грудня 2013 року за № 793., а також в звітах юридичних осіб Балансі та Звіті про фінансові результати.