Мінфін наказом від 28.02.2017 р № 299 затвердив форму запиту на надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки.

У запиті платнику податків пропонується в термін до 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту, надати інформацію для здійснення зустрічної звірки з даними платника податків та інших суб’єктів інформаційних відносин.

Інформація повинна бути підтверджена документально – завірені підписом суб’єкта господарювання або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій і розрахунків.

Запит повинен містити період, за який здійснюється звірка, а також питання зустрічної звірки, що стосуються господарських відносин, операцій і розрахунків з платником податків.

Документальне підтвердження інформації може бути надано на вибір платника податків в електронному або паперовому вигляді.