Указом Президента України від 12.06.95 г. № 436/95 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” не передбачено терміну давності для застосування штрафних санкцій за порушення вимог щодо ведення касових операцій в національній валюті. У зв’язку з цим органом ДФС застосовуються норми ПКУ, згідно з яким такий термін становить 1 095 днів (База знань “зiр”, категорія 109.21).

Відзначимо, що передбачені указом штрафи є адміністративно-господарською санкцією, в зв’язку з чим варто було б керуватися ст. 250 ГКУ, яка встановлює строки їх застосування.
Нагадаємо, що відповідно до цієї статті адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єктів господарювання протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше 1 року з дня вчинення порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законодавством.
Довгий час суди при розгляді спорів, пов’язаних із застосуванням розглянутих санкцій, дотримувалися думки про застосування строків давності, передбачених ст. 250 ГКУ. Однак в подальшому їх позиція змінилася, і на сьогоднішній день в суперечках з органами ДФС суди дотримуються думки про те, що при визначенні терміну давності слід керуватися нормами ПКУ.
Тобто термін давності при застосуванні штрафів, передбачених вищезгаданим указом, становить 1 095 днів (див., наприклад, ухвалу ВАСУ від 25.10.2016 р. № К/800/15727/15).