Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє наступне.

Порядок заповнення бланку листка непрацездатності регламентується Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 року №532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності».

Зворотня сторона поділена на чотири частини, які мають заповнити: табельник (уповноважена особа); працівник кадрової служби (уповноважена особа); голова комісії (уповноважений) із соціального страхування (далі — комісія) та працівник бухгалтерії.

  1. Табельник (або інша особа, уповноважена на ведення обліку робочого часу) заповнює першу частину зворотного боку листка непрацездатності. При заповненні першої частини зворотного боку табельник зазначає таку інформацію: назва організації відповідно до установчих документів; структурний підрозділ, посада та табельний номер працівника; характер роботи (постійна, тимчасова або сезонна); період, в який працівник не працював; дата, з якої працівник став до роботи. Після внесення зазначених відомостей табельник ставить свій підпис, розшифровує його (вказує ініціали та прізвище), зазначає дату заповнення.
  2. Другу частину зворотного боку заповнює працівник кадрової служби (або інша особа, уповноважена вести облік кадрів) і містить відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру матеріального забезпечення.
  3. Третю частину зворотного боку листка непрацездатності заповнює комісія (уповноважений) із соціального страхування. У випадку ухвалення рішення про призначення допомоги голова комісії вказує розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) працівника залежно від страхового стажу.
  4. Працівник бухгалтерії заповнює четверту частину зворотного боку листка непрацездатності. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування бухгалтерська служба обчислює суму допомоги страхової виплати, про що робить відповідні відмітки в четвертій частині зворотного боку.

Щодо заповнення розділу листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату», повідомляємо наступне.

Враховуючи зміни законодавства, яким регулюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також зміну підходів розрахунку середньоденної заробітної плати виникла необхідність внесення змін і доповнень до бланку листка непрацездатності. В зв’язку з цим Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Міністерства охорони здоров’я України надіслано пропозиції щодо внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406.

Вважаємо за можливе не заповнювати розділ листка непрацездатності “Довідка про заробітну плату” і “Належить до виплати”. При цьому до листка непрацездатності обов’язково додається розрахунок, оформлений аналогічно листку непрацездатності, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.

Листок непрацездатності підписується керівником та головним бухгалтером. Підпис керівника розшифровується та засвідчується печаткою організації.