У зв’язку з необхідністю подання до 1 березня звіту про працевлаштування інвалідів ф. № 10-ПІ за 2016р Мінсоцполітики в листі від 04.05.2016р. № 108/19/71-16 наводить приклади розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників для різних періодів.

Норматив працевлаштування інвалідів встановлюється, якщо на підприємстві за звітний період середньооблікова чисельність працівників за рік, яка обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005р № 286 (далі – Інструкція), становить 8 і більше осіб .

Якщо підприємство подавало звіти за попередні роки з середньооблікової чисельності штатних працівників 8 і більше осіб, у поточному році необхідно повідомити відділення Фонду соціального захисту інвалідів про зменшення середньооблікової чисельності за звітний період.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

Відзначається, що до новоствореним підприємствам не відносяться підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів.

Підприємства, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають середньооблікову чисельність штатних працівників в середньому за період на загальних підставах.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за період з початку року (в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року, до звітного місяця включно, та ділення отриманої суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4 … 12.

Підприємство, яке працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12. Див. тему Виконання нормативу по створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.05.2016р. № 108/19/71-16

(Витяг)

Наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. N 42 затверджено форму та встановлено термін подання роботодавцем Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою N 10-ПІ (річна).

До запитань 1, 2, 4 та 5

Норматив встановлюється, якщо на підприємстві за звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників за рік, яка обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286 (далі – Інструкція), становить 8 та більше осіб.

Якщо підприємство подавало звіти за попередні роки із середньообліковою чисельністю штатних працівників 8 та більше осіб, у поточному році необхідно повідомити відділення Фонду соціального захисту інвалідів про зменшення середньооблікової чисельності за звітний період.

Наведемо деякі приклади визначення середньооблікової чисельності штатних працівників.

ПРИКЛАД

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу в цілому по підприємству, що працює на умовах п’ятиденного робочого тижня, визначається в такому порядку:

Числа місяця

Кількість штаних працівників облікового складу (п. 2.4, 2.5 Інструкції)

У тому числі підлягають відключенню із середньооблікової кількості штатних працівників (пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції)

Підлягають включенню до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників

А

12

3 = 1 – 2

1

2533

250

2

2533

250

3 (субота)

2533

250

4 (неділя)

2533

250

5

2573

254

6

2573

254

7

2603

257

8 (святковий день)

2603

257

(…)

28

260

3

257

29

258

2

256

30

258

2

256

31 (субота)

258

2

256

Всього

802090

7930

У наведеному прикладі кількість працівників облікового складу, що підлягають включенню для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за всі дні місяця, становить 7930 осіб, календарна кількість днів – 31, середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за місяць у цьому разі становить 256 осіб (7930 ос. : 31 дн.).

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

ПРИКЛАД

Створене підприємство почало працювати з 24 листопада. Облікова кількість штатних працівників підприємства становила: 24 листопада – 83 особи, 25 – 83 особи, 26 – 83 особи, 27 (субота) – 83 особи, 28 (неділя) – 83 особи, 29 – 85 осіб, 30 – 86 осіб. Сума облікової кількості працівників за листопад – 586 осіб, календарна кількість днів у листопаді – 30, середньооблікова кількість штатних працівників у листопаді – 20 осіб (586 ос. : 30 дн.).

Слід мати на увазі, що до створених підприємств не належать підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів.

Підприємства, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають середньооблікову кількість штатних працівників у середньому за період на загальних підставах.

Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року, до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4 … 12.

ПРИКЛАД

Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: у січні – 620 осіб, лютому – 640 осіб, березні – 690 осіб, Середньооблікова кількість штатних працівників за I квартал становить 650 осіб ((620 ос. + 640 ос. + 690 ос.) : 3 міс.).

Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.

ПРИКЛАДИ

1. Підприємство з сезонним характером виробництва (цукрові заводи, інші виробництва, що займаються переробкою сільгосппродукції) почало працювати у серпні і закінчило в грудні того самого року. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні – 641 особа, вересні – 1254 особи, жовтні – 1316 осіб, листопаді – 820 осіб, грудні – 457 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить 374 особи ((641 ос. + 1254 ос. + 1316 ос. + 820 ос. + 457 ос.) : 12 міс.).

2. Підприємство почало працювати в березні. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у березні – 450 осіб, квітні – 660 осіб, травні – 690 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (5 місяців) становить 360 осіб ((450 ос. + 660 ос. + 690 ос.) : 5 міс.).

До запитання 3

Згідно з пунктом 3.2.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені в пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

Директор Департаменту соціального захисту інвалідів О. Полякова