Фонд соціального захисту інвалідів в листі від 27.05.2016р № 1/3-81/02-01 повідомляє, що роботодавці, у яких середньооблікова чисельність штатних працівників становить 8 і більше осіб, зобов’язані зареєструватися в Фонді відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затвердженим постановою КМУ України від 31.01.2007р № 70.

Для реєстрації роботодавці повинні подати (надіслати поштою рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву, форма якого затверджена наказом Мінпраці від 14.03.2007р № 98, а бюджетним організаціям і підприємствам громадських організацій інвалідів, крім заяви, також необхідно надати довідку (виписку) про включення їх до Реєстру неприбуткових організацій.

У разі зміни найменування або місцезнаходження юридичної особи, П.І.Б. або місця проживання фізичної особи – підприємця, необхідно подати до Фонду заяву протягом 10 робочих днів після державної реєстрації зазначених змін.

На думку Фонду, оскільки законодавством не передбачено граничний термін зміни місцезнаходження юридичної особи, відповідні зміни можуть бути внесені разом з іншими змінами до установчих документів і, в свою чергу, відображені у звітах, які подаються роботодавцями до відділень Фонду.

Лист Фонду соціального захисту інвалідів від 27.05.2016р. № 1/3-81/02-01

Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) розглянув звернення щодо Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю (далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70, та повідомляє таке.

Цей Порядок визначає процедуру реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі – роботодавці), у відділеннях Фонду.

Відповідно до п. 2 Порядку роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

Згідно з п. 3 Порядку для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці.

Підприємства, установи, організації, в тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі – довідка).

Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце проживання фізичної особи – підприємця, подає заяву і копію довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

Відповідно до п. 4 Порядку датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у п. 3 Порядку, а у разі надсилання їх поштою – дата на поштовому штемпелі.

Згідно з п. 5 Порядку відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

На думку Фонду, законодавством не передбачено граничних строків зміни юридичної адреси, тому відповідні зміни може бути внесено разом з іншими змінами до установчих документів і в свою чергу відображено в тому числі у звітах, які подаються роботодавцем до Фонду.

Перший заступник директора Л. Ріяко

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.