Фізична особа-підприємець порушила умови перебування на другій групі платників єдиного податку, надавши послуги юридичній особі, що застосовує загальну систему оподаткування. Яку відповідальність передбачено нормами Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за таке порушення?

ГУ ДФС в Закарпатській області повідомляє, що однією з умов перебування фізичної особи-підприємця на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг платникам єдиного податку та/або населенню (пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу).

Тому надання послуг платникам податків, що застосовують загальну систему оподаткування, є порушенням умов перебування фізичної особи-підприємця, яка застосовує спрощену систему оподаткування, передбачених пп. 2 п. п. 291.4 ст. 291 Кодексу. При недотриманні умов перебування на обраній групі єдиного податку фізична особа-підприємець втрачає право перейти на сплату єдиного податку для інших груп шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу (пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодексу).

У разі порушення умов перебування на другій групі платників єдиного податку, передбачених п. 2 пп. 291.4 ст. 291 Кодексу, така особа зобов’язана:

  • перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність (п. 9 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу). Такий порядок переходу вважається відмовою від спрощеної системи оподаткування. При цьому для відмови суб’єкту господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) слід подати до контролюючого органу відповідну заяву (п. 298.2 ст. 298 Кодексу);
  • до отриманого доходу за договором надання послуг юридичній особі застосувати ставку єдиного податку в розмірі 15% (п. 293.4 ст. 293 Кодексу);
  • відобразити в квартальній податковій декларації наростаючим підсумком окремо такі доходи (пп. 296.5.5 п. 296.5 ст. 296 Кодексу);
  • подати декларацію за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (підпункти 49.18.2, 49.18.3 п. 49.18 ст. 49, пп.. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Якщо фізична особа-підприємець не виконала перелічені вище вимоги Кодексу та не перейшла на сплату інших податків і зборів, то анулювання реєстрації платника єдиного податку другої групи проводиться за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено таке порушення (п. 299.11 ст. 299 Кодексу). В результаті всі доходи, отримані після дати анулювання реєстрації платника єдиного податку, оподатковуватиметься на загальних підставах.

Наприклад, якщо підприємець на другій групі платників єдиного податку здійснив розрахунки 05.12.2016 р. із юридичною особою, що застосовує загальну систему оподаткування за договором про надання послуг, то він був зобов’язаний згідно з нормами Кодексу:

  • подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування в термін до 20.12.2016 року;
  • перейти з 01.01.2017 р. на загальну систему оподаткування;
  • подати до 10.02.2017 року податкову декларацію з єдиного податку, де окремо відобразити дохід, отриманий від надання послуг юридичній особі, що застосовує загальну систему оподаткування, для оподаткування за ставкою 15%.