ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що загальним оподатковуваним доходом під­приємця є виручка, отримана ним у грошовій та/або натуральній формі від провадження господарської діяльності,  відповідно п. б Наказу Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 року № 481 « Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи  – підприємці», а саме:

 • безготівкові кошти, що надійшли на банків­ський рахунок, або готівка, отримана підпри­ємцем або його працівниками в місці прове­дення розрахунків;
 • виручка в натуральній (негрошовій) формі;
 • заборгованість зі строком позовної давності, що минув;
 • вартість безплатно отриманих товарів (робіт, послуг;
 • суми штрафів і пені, отримані від інших під­приємців за договорами цивільно-правового характеру за порушення їх умов, та інші доходи від підприємницької діяльності;
 • отримана безповоротна фінансова допомога;
 • додатна курсова різниця, що виникає при про­дажу інвалюти.

Підприємець при формуванні доходу використовує касовий метод: дохід виникає тільки після отримання грошей на поточний рахунок чи в касу, або виручки в натуральній формі. Отриманий  аванс,за ще не поставлені товари/послуги також  включається до доходу.

До складу загального оподатковуваного доходу  фізичної особи – підприємця не включаються суми:

 • акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, якщо підприємці здійснюють роздрібну торгівлю (пп. 177.3.1 ПКУ);
 • ПДВ, які входять у ціну проданих товарів (робіт, послуг), якщо підприємець – платник ПДВ (п. 177.3 ПКУ).

Також не вважаються доходом:

 • суми, що помилково надійшли на поточний рахунок підприємця і повернуті ним;
 • повернута банком сума депозиту;
 • сума банківського кредиту, отримана на поточний рахунок підприємця і повернута у встановлений договором строк;
 • отримана поворотна фінансова допомога;
 • сума поповнення поточного рахунка власними коштами підприємця;
 • суми, повернуті підприємцю постачальником у зв’язку з розірванням договору або поверненням товару;
 • допомога з тимчасової непрацездатності, виплачувана Фондом соцстрахування.