Міграційна служба в листі від 30.03.2017р № 4-1923/1-17 звертає увагу Національного банку України на значному числі відмов з боку представників банківських установ в оформленні заявок на отримання кредитів, в тому числі споживчий в мережах супермаркетів побутової техніки, при пред’явленні паспорта громадянина України у формі картки. Особливо наголошується, що наявність паспорта громадянина України у формі книжечки до них не призводить.

Реагуючи на це звернення, Нацбанк у листі від 18.04.2017р № 50-0006/28329 інформує, що він своєчасно інформував банки України про відповідні зміни в законодавстві, зокрема, 23 лютого 2017 року розіслав листі № 57-0007/14690 «Про зміни в законодавстві щодо нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки ) ».

У свою чергу, банки України повинні самостійно і оперативно вжити відповідних заходів з ознайомлення відповідальних працівників за напрямками роботи щодо зміни законодавства в Україні, зокрема, в частині використання клієнтами ID-картки, ЯКА є паспортом громадянина України ЗГІДНО із законодавством України.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КАСОВОЇ РОБОТИ

Лист Національного банку України від 18.04.2017р. № 50-0006/28329

Департамент грошового обігу
Банкам України

Незалежній асоціації банків України

Асоціації український банків

Асоціація “Український кредитно-банківській союз”

До Національного банку України надійшов лист Державної міграційної служби України від 30 березня 2017 року N 4-1923/1-17 про низький рівень обізнаності персоналу окремих банків України про зміни у законодавстві щодо документів, які посвідчують особу клієнта і підтверджують громадянство під час здійснення, зокрема, касових операцій та оформлення споживчих кредитів, а саме відмови банків у здійсненні банківських операцій при використанні клієнтом паспорта громадянина України у формі картки (далі – ID-картка) (лист додається).

У зв’язку з цим зазначаємо наступне.

Національний банк України листом від 23 лютого 2017 року N 57-0007/14690 “Про зміни в законодавстві стосовно нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки)” направлено банкам України до відома та використання в роботі лист Державної міграційної служби України від 10 лютого 2017 року N 6-841/1-17 стосовно нового зразка паспорта громадянина України, у формі ID-картки.

Що стосується застосування клієнтами банку паспорта громадянина України при здійсненні безпосередньо касових операцій зазначаємо, що ці питання врегульовано Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174 (із змінами) (далі – Інструкція N 174).

Пунктом 3.5 глави 3 розділу IV Інструкції N 174 визначено, що банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє, зокрема, належність пред’явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі [для нерезидентів – номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство].

Додатком 16 Інструкції N 174 назвою реквізиту “Пред’явлений документ” чітко визначено, що у грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред’явленого документа (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) серія (за наявності), номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ [для нерезидентів – номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів – місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З метою уникнення негативних наслідків та непорозумінь при роботі з клієнтами, Національний банк України вважає за необхідне банкам України оперативно вжити відповідних заходів щодо ознайомлення відповідальних працівників за напрямками роботи щодо зміни законодавства в Україні, зокрема, в частині використання клієнтами ID-картки, яка є паспортом громадянина України згідно законодавства України.

Додаток: лист Державної міграційної служби України від 30 березня 2017 року N 4-1923/1-17.

Перший заступник Голови Національного банку України Я. В. Смолій

 

ПРО ПРОБЛЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У ФОРМІ КАРТКИ

Лист Державної міграційної служби України від 30.03.2017р. № 4-1923/1-17

(Витяг)

Державна міграційна служба України (далі – ДМС) листами від 10.02.2017 N 6-841/1-17 та від 27.02.2017 N 4-1137/1-17 інформувала Національний банк України про зміни в законодавстві стосовно нового паспорта громадянина України у формі картки.

У той же час, до ДМС надходять звернення від громадян України, у тому числі через Урядовий контактний центр і соціальні мережі в Інтернет, стосовно відмов з боку представників банківських установ у оформленні заявок на отримання кредитів, у тому числі споживчих у мережах супермаркетів побутової техніки, при пред’явленні паспорта громадянина України у формі картки. Натомість наявність паспорта громадянина України у формі книжечки до зазначених проблем не призводить.

[…]

Вказані факти свідчать про низький рівень обізнаності персоналу вказаних банківських установ із законодавством України, що призводить до погіршення ставлення громадян України до органів влади і до результатів реформи у сфері безпеки документів, що посвідчують особу, проведеної в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

З огляду на викладене та з метою уникнення подібних ситуацій у майбутньому, просимо вжити відповідних заходів щодо інформування банківських установ про зміни у законодавстві щодо документів, які посвідчують особу і підтверджують громадянство, та надати доручення, у разі необхідності, щодо внесення відповідних змін у відомчі нормативно-правові акти Національного банку України.

З повагою Голова М. Ю. Соколюк

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.