ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.

Коригування показників фінансової звітності в умовах інфляції здійснюється відповідно до вимого Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» (далі –П(С)БО 22).

Зокрема, згідно з п. 4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Норми П(С)БО 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

Більше інформації про коригування фінансової звітності на індекс інфляції йдеться у листі ДФС України від 10.02.2017 №3390/7/99-99-15-02-02-17.