ДФС в індивідуальній податкової консультації від 05.05.2017 р № 88/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснює питання заповнення податкової накладної у разі відсутності коду УКТ ЗЕД в Митному тарифі України.

Чинним законодавством передбачено, що ДФС визначає умовні коди товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, і забезпечує їх оприлюднення на своєму офіційному веб-порталі для використання платниками при складанні податкових накладних.

Як роз’яснює ДФС, ПКУ не містить особливостей заповнення податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 16 березня 2017 роки (по 15 березня включно), в цьому випадку. Тому при складанні податкової накладної за операцією з постачання товарів, коди товару згідно з УКТ ЗЕД яких відсутні в Митному тарифі України, їх не зазначення не є помилкою і не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Податкові накладні, складені та зареєстровані в ЄРПН до 16 березня 2017 року, не потребують коригування після цієї дати в частині внесення в них коду товару згідно з УКТ ЗЕД (якщо це не підакцизний та/або не ввезений на митну територію України товар), при відсутності інших причин для коригування (зміна кількості товару/послуги, перегляд цін, виправлення інших помилок).

В індивідуальній податкової консультації від 18.05.2017 р № 271/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФС роз’яснює, що Класифікація видів економічної діяльності (затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р № 457) – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Класифікація є механізмом спільної мови, який використовується в багатьох інших сферах, нестатистичні (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів і т. п.), Проте вона не завжди адаптована до цього повною мірою. Тобто Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв’язку з чим можуть виникнути суперечності щодо юридичного використання коду КВЕД. Код виду діяльності – це не обов’язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності – це припущення, а не доказ.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ. Тому в першу чергу слід керуватися нормами саме цього кодексу.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за такою операцією, а також скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ вказати код УКТ ЗЕД/код послуги, причому незалежно від того, внесений відповідний код діяльності в ЄДРПОУ чи ні.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.05.2017 р. № 88/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку зазначення обов’язкових реквізитів при складанні податкових накладних та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276) (далі – Порядок № 1307).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю на його вимогу.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

У зв’язку із внесенням змін до ПКУ Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” у новій редакції викладено підпункт “і” пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ, відповідно до якого з 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII “Про Митний тариф України”.

Водночас підпунктом 2 пункту 16 Порядку № 1307 передбачено, що ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V ПКУ.

Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri– perelik/dovidniki-/288992.html.

Оскільки ПКУ не передбачено особливостей щодо заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у разі його відсутності у Митному тарифі України, то відсутність коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній та зареєстрованій в ЄРПН до 16.03.2017 (по 15.03.2017 включно), за операцією з постачання товарів, коди товару згідно з УКТ ЗЕД яких відсутні у Митному тарифі України, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

При цьому податкові накладні, складені та зареєстровані в ЄРПН до 16.03.2017 (по 15.03.2017 включно), не потребують коригування після 16.03.2017 у частині внесення до них коду товару згідно з УКТ ЗЕД (якщо це не підакцизний та/або не ввезений на митну територію України товар), якщо відсутні інші причини для коригування (зміна кількості товару/послуги, перегляд цін, виправлення інших помилок).

Додатково інформуємо, що роз’яснення щодо особливостей складання і реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, починаючи з 01.01.2017, у тому числі податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених за формою, яка була чинною до внесення змін до Порядку № 1307 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, надано ДФС листами від 20.01.2017 № 1312/7/99-99-15-03-02-17 і від 10.03.2017 № 5953/7/99-99- 15-03-02-17, які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою:

  • http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na- dodanu-vartist/listi-dps/282632.html;
  • http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu vartist/listi-dps/288747.html.

Вказані листи підприємство може використовувати у своїй діяльності.