Чинне законодавство передбачає обов’язок роботодавця в ряді випадків отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Порядок видачі такого дозволу визначено постановою КМУ від 26.10.2011 р № 1107. При цьому в додатку 2 до даної постанови наведено перелік видів робіт підвищеної небезпеки. До них, зокрема, відносяться роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею землі, по перекриттю або робочого настилу, а також роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних і будівельних підйомників.

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, крім зазначених верхолазних і скелелазні робіт, включені до Переліку робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки (додаток 6).

Таким чином, при виконанні робіт, зазначених у додатку 2, роботодавцю необхідно отримати дозвіл, а при виконанні робіт, зазначених в додатку 6, роботодавцю необхідно подати до територіального органу Держпраці за місцем виконання таких робіт декларацію відповідності (лист Держпраці від 13.01.2017 р № 393/1/12-ДП-17).

Крім того, Держпраці в листі від 25.01.2017 р № 864/10.1/10.2-ДП-17 роз’яснює наступне:

  • електродвигуни напругою понад 1000 В відносяться до обладнання підвищеної небезпеки, на експлуатацію якого потрібно отримати дозвіл. Відсутність дозволу є порушенням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
  • отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не потрібно в разі, якщо на об’єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей в відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної (техногенної) безпеки, екологічних та санітарних норм і в разі реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю представленої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Лист Державної служби України з питань праці Управління гірничого нагляду від 25.01.2017 р. № 864/10.1/10.2-ДП-17

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) розглянула лист щодо надання роз’яснення з питань отримання дозволу на експлуатацію обладнань і повідомляє.

1. Відповідно до ст. 21 Закону України “Про охорону праці” від 14.10.92 № 2694-XII роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок), експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється роботодавцем на підставі дозволу, виданого територіальним органом Держпраці.

Для отримання дозволу необхідно надати заяву та висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства.

Згідно з п. 15 додатка 3 Порядку, електродвигуни напругою понад 1000 В належать до устатковання підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких потрібно отримати дозвіл.

Отже, відсутність дозволу на електродвигуни напругою понад 1000 В є порушенням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

2. Відповідно до ст. 21 Закону України “Про охорону праці” роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Одержання дозволу не вимагається в разі експлуатації (застосування) устатковання підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Згідно зі ст. 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до I – III категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Форма декларації про готовність об’єкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищенаведене отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не вимагається в разі, якщо на об’єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, проведено пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної (техногенної) безпеки, екологічних і санітарних норм та в разі реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Заступник начальника управління гірничого нагляду Є. Степановський