Система “ІС-Про” дозволяє вести облік основних засобів.

Функції підсистеми:

 • ведення картотеки основних засобів;
 • реєстрація документів про рух;
 • нарахування амортизації;
 • переоцінка основних засобів;
 • інвентаризація основних засобів і НМА;
 • ведення спеціальних довідників;
 • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

Підсистема “Облік основних засобів” складається з наступних модулів:

 • Модуль Налаштування ОЗ призначений для настроювання алгоритмів розрахунку амортизації і ведення довідників підсистеми.
 • Модуль Картотека ОЗ призначена для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.
 • Модуль Документи руху ОЗ призначений для реєстрації в системі первинних документів по усім видам руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією відбувається проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, які щойно надішли.
 • Модуль Відомість інвентаризації ОЗ призначений для формування відомостей інвентаризації.
 • Модуль Відомість переоцінки ОЗ призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.
 • Модуль Розрахунок амортизації ОЗ призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.
 • Модуль Керування обліковими періодами ОЗ призначений для закриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.
 • Модуль Звіти по ОЗ призначений для формування вихідних форм.


Реалізовано управління доступом до Картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.