Логістика функціонально система розділена в системі “ІС-Про” на підсистеми:

 • “Облік запасів”
 • “Управління закупівлями”
 • “Управління збутом”
 • “Облік робіт та послуг”

Облік запасів

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

 • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
 • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
 • розраховувати фактичну собівартість по методах:
  • собівартості кожної одиниці,
  • за середньою собівартістю,
  • ФІФО,
  • ЛІФО
  • ціни останнього приходу.

Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.

Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

Управління закупівлями

Підсистема Управління закупівлями призначена для обліку закупівель товарів, готової продукції і послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
 • облік повернень товару постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація поступлення товару з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.

Управління збутом

Підсистема Управління збутом призначена для керування реалізацією товарів, готової продукції та послуг. Функціоналні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
 • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладни на продаж;
 • резервування товару;
 • облік розрахунків із консигнаторами;
 • ведення бухгалтеського обліку по реалізації;
 • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.