Система «ІС-ПРО», розроблена компанією «Інтелект-сервіс» створена для управління підприємствами різних форм власності та різного профілю. У системі «ІС-ПРО» реалізовано стандарт MRP II – один із самих розповсюджених методів управління виробництвом, що використовується у світовій практиці. Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу для виробництва продукції.


 Система «ІС-ПРО» дозволяє вести облік взаємовідносин з контрагентами, управляти логістикою і складськими ресурсами, планувати та вести облік виробництва, управляти кадрами і робити розрахунок заробітної плати, керувати експортно-імпортними операціями, вести бухгалтерський та податковий облік, вираховувати бюджетування та робити фінансовий аналіз.

Завдяки модульній архітектурі в складі «ІС-ПРО» виділяються підсистеми, які забезпечують автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства. Маючи відносну самостійність, кожна підсистема може експлуатуватися як у складі комплексу, так і окремо.

Система «ІС-ПРО» виконує планування всіх аспектів діяльності підприємства – від завантаження потужностей до реалізації готової продукції. Також у системі реалізовані засоби для розрахунку нормативної і фактичної собівартості. Система «ІС-ПРО» включає засоби контролю поточного стану та засоби аналізу результатів діяльності підприємства.

ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ I УСТАНОВ УКРАЇНИ

Установи, які утримуються з Державного бюджету, вимагають особливої уваги і точності у використанні державних коштів. Одним із головних завдань нашої компанії було створення нової комплексної системи для управління фінансово-господарськими відносинами в бюджетних організаціях і установах. Комплексна система ІС-ПРО (бюджет) дозволяє повністю задовольнити потреби ведення бухгалтерського обліку з бюджетними та позабюджетними коштами. Форми звітності, затверджені ДКУ, формуються автоматично на підставі первинних документів. Для полегшення роботи бухгалтерії в системі реалізовано сумісність з програмним забезпеченням Казначейства

МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ:

ГОЛОВНА КНИГА

 1. Підтримка будь-якої кількості додаткових планів рахунків.
 2. Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.
 3. Багаторівневий аналітичний облік (КПКВ, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір та ін.)
 4. Формування Головної книги.
 5. Формування карток аналітичного обліку.
 6. Формування меморіальних ордерів згідно вимог ДКУ
 7. Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка до балансу, форми №№2,4,5,6,7,8,9,15).
 8. Заборона введення некоректної кореспонденції.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 1. Ведення кошторису видатків установи.
 2. Облік отриманих асигнувань.
 3. Облік обігу грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 4. Ведення касової книги для бюджетних установ.
 5. Введення банківських виписок.
 6. Можливість ведення мультивалютних рахунків.
 7. Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 8. Облік депонованої заробітної плати.
 9. Можливість експорту даних в інші системи в будь-якому форматі. (клієнт-банк)

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 1. Ведення картотеки.
 2. Облік документів руху основних засобів.
 3. Розрахунок зносу
 4. Переоцінка основних засобів.
 5. Проведення інвентаризації.
 6. Звітність

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 1. Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 2. Календарне планування операцій по договорам.
 3. Формування документів на підставі договорів.
 4. Контроль розрахунків та виконання договорів.
 5. Розрахунок штрафних санкцій
 6. Звітність

РОЗРАХУНКИ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ

 1. Картотека обліку взаєморозрахунків.
 2. Рахунки до оплати та отримання коштів.
 3. Формування акту звірки.
 4. Ведення юридичних та фінансових зобов’язань.

ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ

 1. Ведення особистої картотеки співробітників.
 2. Ведення різноманітних схем праці в будь-якій кількості.
 3. Штатний розклад.
 4. Розрахунок нарахувань та утримань.
 5. Створення своїх алгоритмів, що дозволяє задовольнити будь-які потреби.
 6. Розрахунок відпускних, лікарняних, премій та матеріальної допомоги.
 7. Можливість ведення заборгованості по заробітній платі.
 8. Формування розрахунково-платіжних та платіжних відомостей.
 9. Можливість перерахунку за минулі періоди .
 10. Передача платіжних відомостей до каси та списків перерахувань до банку.
 11. Можливість нарахування заробітної платні з різних джерел фінансування.
 12. Формування та передача платіжних доручень по нарахуванням на заробітну плату та платежів в бюджет до банку.
 13. Проводки по нарахуванню заробітної плати, утриманням та нарахуванням на заробітну плату з відображенням аналітики.
 14. Перерахунок податку з доходу.
 15. Автоматичне формування форми №1-Дф, ЄСВ, статистичної звітності.
 16. Виплата заробітної плати по платіжним карткам в різноманітних банках.

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК ТА ОБЛІК МШП.

 1. Ведення обліку запасів.
 2. Картотека складського обліку МШП на складі та в експлуатації.
 3. Оформлення документів руху запасів та МШП.
 4. Інвентаризація та переоцінка запасів, МШП.
 5. Звітність

Замовляйте демонстрацію програмного комплексу у Вашому офісі по телефону 0 412 467338