Як було раніше повідомлено, Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100), був підданий змінам. Ці зміни стосуються постанови Уряду від 08.09.2023 р. № 957 (далі – Постанова № 957), яка стала чинною з 12.09.2023 р. – дня її опублікування.

Які зміни були внесені?

  1. Зміни до абзацу першого пункту 2 Порядку № 100 визначають, що середній заробіток для надання матеріальної (грошової допомоги) тепер обчислюється з виплат, проведених за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю її надання.
  2. Зміни визначають новий порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку. Зверніть увагу! Починаючи з 12.09.2023 р., середню зарплату для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., обчислюють на основі виплат, нарахованих у 2023 році (зміни до абзацу другого пункту 2 Порядку № 100) Про що йдеться? Виходить, якщо працівник буде звільнятися після 31.12.2023 р., порядок розрахунку такої компенсації має складатися з двох частин: за невикористану відпустку, набуту до 31.12.2023 р. (включно) – за виплатами, нарахованими у 2023 р., а за набуту з 01.01.2024 р. – за звичним всім порядком (за виплатами за 12 місяців, що передують місяцю нарахування компенсації, чи за фактично відпрацьований період, якщо відпрацьовано менше року).
  3. Внесено корективи до виплат, які не враховуються при розрахунку матеріальної (грошової) допомоги (зміни до абзацу двадцятого пункту 4 Порядку № 100). Тепер при розрахунку середньої зарплати для визначення матеріальної (грошової) допомоги, крім вище зазначених виплат у пункті 4 Порядку № 100, також не враховуються виплати за період, коли зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, річних і додаткових відпусток, командировок, примусових прогулів інше) та допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
  4. В Порядку № 100 було внесено зміни в розрахунок матеріальної (грошової) допомоги шляхом доповнення новими абзацами у пункті 7 Порядку.
  • У випадку, коли законодавство визначає середню місячну заробітну плату як розрахункову величину для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, ця величина розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді;
  • Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні протягом останніх 12 місяців на кількість відпрацьованих робочих днів. При обчисленні середньої заробітної плати за 12 місяців, виходячи з посадового окладу або мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, що розрахована відповідно до відповідного абзацу пункту 4 цього Порядку, на кількість робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, пов’язана із відповідною виплатою, з урахуванням графіка роботи підприємства, установи або організації;
  • Середньомісячне число робочих днів обчислюється шляхом ділення сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців на 12, враховуючи графік роботи, встановлений для підприємства, установи або організації, і дотримання вимог законодавства.

Крім цього, згідно з Постановою № 957 вносяться зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, який був затверджений постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500. З 12.09.2023 р. такий вид допомоги надається у розмірі, який не перевищує середньомісячної зарплати, заснованої на особистій заяві відповідно до визначених процедур, затверджених керівником державної служби.