Розробник «M.E.Doc» не може залишити без уваги набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 31.08.2015 № 747 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі – Наказ № 747), яким з 16.10.2015 внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів №1588 від 09.12.2011, (далі – Порядок), та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість №1130 від 14.11.2014, (далі – Положення). Прийняті зміни удосконалюють процедури обліку і реєстрації договорів про спільну діяльність та договорів управління майном та приводять вказані документи у відповідність із законодавством про дерегуляцію та зменшення податкового тиску на платників податків.

 

Основні новації, огляд яких наведено в листі ДФС України від 23.10.2015 р. № 39139/7/99-99-11-01-01-17, такі:

 1. Забезпечено реєстрацію бізнесу протягом 24 годин завдяки постановці платника на облік у контролюючих органах у день отримання ними відомостей з ЄДР.
 2. Скорочено із 5-х до 3-х робочих днів строк для здійснення контролюючими органами заходів щодо реєстрації сільгосппідприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та щодо виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.
 3. Передбачено звільнення платника податків від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, у разі подання останнім належним чином оформленої реєстраційної заяви платника ПДВ і її задоволення контролюючим органом. У цьому випадку відповідні дані  будуть оновлені у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі вказаної реєстраційної заяви платника ПДВ.
 4. Зміни до Порядку зобов’язують контролюючий орган, який є основним місцем  обліку платника податків, що протягом року змінив місцезнаходження на інший адміністративний район, здійснювати координацію  заходів щодо зняття з обліку такого платника у зв’язку з припиненням юридичної особи, у тому числі формувати та видавати довідки (повідомлення).
 5. Порядок доповнено нормою про те, що платник податків у разі відповідного звернення може отримати у контролюючому органі за основним місцем обліку перелік контролюючих органів, у яких він перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.
 6. Перелік обставин заперечень щодо здійснення державної реєстрації факту припинення юридичної особи доповнено новою обставиною – «не завершені всі митні процедури». 
 7. Приведено у відповідність до положень оновленої статті 64 ПКУ перелік документів, що подається нерезидентом для взяття на облік у контролюючих органах.
 8. Доповнено новим пунктом перелік підстав для зняття з обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном. Відтепер такі договори можуть бути зняті із обліку у контролюючому органі по причині анулювання реєстрації підприємства як платника ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення.

Для більш детального роз’ясненням наведемо витяг з листа:

«при цьому, уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном, які на 16.10.2015 р. не зареєстровані платниками ПДВ, втратили ознаки платників податків за такими договорами:

 • з 01 січня 2015 року, якщо вони не були зареєстровані як платники ПДВ за такими договорами або анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами здійснено раніше 01 січня 2015 року;
 • з дати анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами, якщо таке анулювання здійснене після 01 січня 2015 року.

Зняття зазначених договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів (без подання заяви за формою № 8-ОПП)»

 1. До Порядку включено нові положення, що стосуються фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО. З метою забезпечення остаточних розрахунків після проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності такі особи можуть звернутись до контролюючого органу за місцем перебування  з документальним підтвердженням особи та місця перебування.
 2. Нова редакція Положення передбачає наявність у Витягу з реєстру платників ПДВ (форма № 2-ВР) реквізитів додаткового рахунка в СЕА ПДВ сільгосппідприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування.