Мінфін наказом від 03.03.2017р № 326 затвердив Порядок інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Нагадаємо, що Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджено постановою КМУ від 25.01.2017 р № 26.

Формування Реєстру та оприлюднення Реєстру на своєму офіційному сайті здійснюється Мінфіном щодня (крім вихідних, святкових і неробочих днів) на підставі баз даних ДФС і Казначейства з урахуванням хронологічного порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

ДФС із внесенням до Реєстру заяви, також вносить інформацію про дату закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки, яка є датою узгодження суми відшкодування, відповідно до п.п. “Б” і “в” п. 200.12 ПКУ.

Казначейство на підставі інформації з Реєстру про узгоджені суми бюджетного відшкодування з зазначеними платіжними реквізитами перераховують узгоджені суми бюджетного відшкодування на поточні банківські рахунки платників податків в обслуговуючому банку і/або на бюджетні рахунки для перерахування в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу таких платників податків з інших платежів , що сплачуються до державного бюджету, у визначені законодавством терміни.

Таке перерахування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку, і з урахуванням ресурсної забезпеченості захищених, соціально спрямованих і пріоритетних витрат.

Казначейство не пізніше 10 годин робочого дня, наступного за днем ​​перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування платникам податків, вносить до Реєстру інформацію про повернення суми бюджетного відшкодування.