У листі ДФС від 23.11.2016р № 20232/5/99-99-13-01-01-16 розглядаються особливості застосування штрафних санкцій до податкових агентів, самостійно виявив і виправив помилки, раніше допущені в розрахунку за формою № 1ДФ.

Нагадаємо, що відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними даними або з помилками податкової звітності за формою № 1ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення і/або збільшення податкових зобов’язань платника податків та/або до зміни платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн.

Зазначені штрафи не застосовується у випадках, коли недостовірні відомості або помилки виникли при перерахунку податку в зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Згідно п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків податковим агентом тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

З огляду на викладене, ГФС робить висновок про те, що в разі самостійного виправлення помилки, яка призвела до зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, на суму несвоєчасно сплаченого податку податковим агентом відповідно до ст. 129 ПКУ пеня нараховується.

Також в листі звертається увага на те, що якщо податковий агент самостійно на основі здійсненого перерахунку, проведеного відповідно до норм п. 169.4 ст. 169 ПКУ, виявляє помилки, допущені при нарахуванні (перерахування) військового збору, він зобов’язаний внести відповідні зміни до податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Як наслідок, до такого податкового агента буде застосована відповідальність згідно з п. 119.2 ст. 119 ПКУ, оскільки перерахунок, передбачений п. 169.4 ст. 169 ПКУ, проводиться виключно для визначення правильності обчислення податку на доходи фізичних осіб.

Для проведення коригування в формі № 1ДФ необхідно виключити рядок, в якій була допущена помилка. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації необхідно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 вказати “1” (на виключення рядка). Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку необхідно повністю заповнити всі графи звіту і в графі 9 вказати “0” (на введення рядка).

Лист Державної фіскальної служби України від 23.11.2016р. № 20232/5/99-99-13-01-01-16

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування штрафу при самостійному виправленні помилок у ф. № 1ДФ і повідомляє таке.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4

Згідно з п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма № 1ДФ), а також сум утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 ПКУ.

Відповідно до п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку праве на застосування податкової соціальної пільги.

Враховуючи викладене, у разі самостійного виправлення помилки, що призвела до зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, на суму несвоєчасно сплаченого податку податковим агентом нараховується пеня згідно зі ст. 129 ПКУ.

Крім того, якщо податковий агент самостійно на основі здійсненого перерахунку, що проводився відповідно до п. 169.4 ст. 169 ПКУ, виявляє помилки щодо нарахованого (перерахованого) військового збору та вносить відповідні зміни до податкового розрахунку за формою № 1ДФ, до такого податкового агента застосовується відповідальність згідно з п. 119.2 ст. 119 ПКУ, оскільки перерахунок, передбачений п. 169.4 ст. 169 ПКУ, проводиться виключно для визначення правильності оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Такий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у ф. № 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому була допущена помилка. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати “0” – на введення рядка.

Перший заступник Голови С. Білан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.