У листі ГУ ДФС в м.Києві від 11.01.2017р № 517/10/26-15-13-01-12 розглянуто порядок надання податкової соціальної пільги платнику податку, який має на утриманні четверо дітей у віці до 18 років.

Нагадаємо, що згідно з п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1,4.

При цьому граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, які мають двох і більше дітей, визначається як добуток зазначеної величини, та відповідної кількості дітей. З огляду на вищевказане, якщо платник податків виховує чотирьох дітей до 18 років, то граничний розмір доходу, який дає змогу скористатися податковою пільгою, в 2017 році становить 8 960 грн. в місяць (2 240 × 4), а розмір соціальної пільги – 3 200. (800 × 100% × 4).

Скористатися правом на податкову соціальну пільгу може тільки один з батьків, який в заяві повинен вказати, що його дружина (чоловік) не використовує право на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей при отриманні пільги (якщо така надається).

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 11.01.2017р. № 517/10/26-15-13-01-12

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати від одного роботодавця на суму податкової соціальної пільги.

Згідно із пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (у 2017 році – 2240 грн.; у 2016 році – 1930 грн.).

Так, з урахуванням розміру місячного прожиткового мінімуму на 1 січня 2017 року (1600 грн. на місяць) у поточному році для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує вказану вище суму, податкова соціальна пільга дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2017 році становить 800 грн. (у 2016 році – 689 грн.) (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу).

Згідно з пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, у розрахунку на кожну таку дитину.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, та відповідної кількості дітей.

Враховуючи зазначене вище, у випадку, що розглядається, якщо платник податку має на утриманні 4-х дітей віком до 18 років, граничний розмір доходу, що дозволяє скористатись податковою соціальною пільгою у 2017 році буде складати 8960,00 грн. на місяць (2240,0 х 4), а розмір соціальної пільги становить: 3200,0 грн. (800 х 100 % х 4).

Оскільки скористатися правом на податкову соціальну пільгу, може тільки один з батьків – платників податку, то у заяві також потрібно зазначити, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися виключно з податкового періоду (місяця), у якому працедавцем одержано таку заяву з підтверджуючими документами.

Заступник начальника В. Варгіч

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.