ДФС в листі від 02.02.2017р № 2324/7/99-99-12-03-03-17 роз’яснює особливості складання акцизної накладної при використанні палива для власного споживання, що визначені формою акцизної накладної та порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку палива, затвердженими наказом Мінфіну від 25.02.2016р № 218 (далі – Порядок № 218).

Зокрема, у верхній лівій частині акцизної накладної, яка надається одержувачу палива, вказується тип причини 3 (паливо відвантажено з метою власного споживання (п. 4 розділу II Порядку № 218)).
У акцизній накладній, надання якої одержувачу палива не передбачено (в тому числі при відвантаженні палива з метою власного споживання), в рядку “Особа – одержувач палива” вказується “Неплатник”, а в рядку “Юридична особа” – код за ЄДРПОУ одержувача палива; для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта “вноситься умовний код” 1000000000 “.
Якщо суб’єкт господарювання зареєстрований як платник акцизного податку з реалізації палива, такий суб’єкт в терміни, визначені ПКУ, зобов’язаний складати акцизні накладні на обсяги палива, використаного для власних потреб, і реєструвати їх в ЕРАН.
Штрафні санкції за порушення платником акцизного податку з реалізації палива порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизним накладним в ЕРАН застосовуються відповідно до ст. 1202 ПКУ.

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Лист Державної фіскальної служби України від 02.02.2017 р. № 2324/7/99-99-12-03-03-17

Державна фіскальна служба України розглянула лист ГУ ДФС у Житомирській області від 26.12.2016 N 5340/8/06-30-40-01-15 “Про надання роз’яснення” щодо необхідності складання та реєстрації акцизних накладних платниками акцизного податку з реалізації пального, які використовують пальне для власних потреб, та повідомляє таке.

Акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального (пункт 231.3 статті 231 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Реєстрація акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (пункт 231.3 статті 231 Кодексу).

Формою акцизної накладної та Порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 N 218, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за N 405/28535 (далі – Порядок N 218), визначено особливості складання акцизної накладної при використанні пального для власного споживання.

Зокрема, у верхній лівій частині акцизної накладної, яка не надається отримувачу пального, зазначається тип причини 3 (пальне відвантажено з метою власного споживання (пункт 4 Розділу II Порядку N 218).

В акцизній накладній, надання якої отримувачу пального не передбачено (у т. ч. при відвантаженні пального з метою власного споживання), у рядку “Особа – отримувач пального” зазначається “Неплатник”, а до рядка “юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта” вноситься умовний код “1000000000”

Отже, якщо суб’єкт господарювання зареєструвався як платник акцизного податку з реалізації пального, такий суб’єкт у терміни, визначені Кодексом, зобов’язаний складати акцизні накладні на обсяги пального, використаного для власних потреб, та реєструвати їх у Єдиному реєстрі акцизних накладних. Штрафні санкції за порушення платником акцизного податку з реалізації пального порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних застосовуються відповідно до статті 1202 Кодексу.

Реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних автоматично зменшує в Системі електронного адміністрування реалізації пального обсяг пального, на яке платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування. Зміна цього показника здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання документів, на підставі яких цей показник перераховується, зокрема реєстрації акцизної накладної (пункт 30 Розділу IV Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113 (далі – Порядок N 113).

Пунктом 13 Розділу II Порядку N 113 передбачено виключення платника податку з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, яке здійснюється, зокрема, шляхом подання відповідною особою реєстраційної заяви про анулювання реєстрації у разі припинення діяльності з реалізації пального.

В. о. Голови М. В. Продан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.