Верховна Рада має намір в найближчому майбутньому розглянути законопроект № 6087 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю та відповідальності за правопорушення у цій сфері”.

Оскільки вступили в силу з 1 січня драконівські заходи (див. Відповідальність за порушення законодавства про працю, Визначено порядок накладення багатотисячних штрафів за порушення законодавства про працю) виявилися явно неадекватними і непридатними в реальному житті (див. Коментарі Міністра Мінсоцполітики), внесений законопроект, значно лібералізує правовідносини в цій сфері.

Серед іншого пропонується знизити великі штрафи з десяти-тридцятикратної величини мінімальної зарплати до дво-трикратної величини прожиткового мінімуму. Знаменитий стократний штраф виключається повністю. Недопуск до перевірки загрожує штрафом до трикратної величини прожиткового мінімуму.

Посилюється відповідальність посадових осіб Держпраці за порушення порядку проведення перевірок.

Посадові особи місцевого самоврядування можуть лише залучатися до спільних з Держпраці перевірок суб’єктів господарювання та самостійно проводити перевірки комунальних підприємств.

Підставою для перевірки є оформлене направлення на перевірку із зазначенням конкретного підприємства.

Чітко визначені підстави для недопуску інспекторів до перевірки, про те, які дії є недопуском до перевірки і створенням перешкод в ході її проведення.

Перше порушення законодавства про працю тягне за собою припис роботодавцю, і лише в разі його невиконання накладається штраф.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.