ГУ ДФС в м.Києві в листі від 13.01.2017 р № 635/10 / 26-15-12-01-18 нагадує, що якщо особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ або подає таку декларацію, яка свідчить про відсутність постачання (придбання) товарів або послуг, за яким зазвичай формують податкові зобов’язання або податковий кредит, анулювання реєстрації платника ПДВ може здійснюватися за заявою такого платника податків (форма № 3-ПДВ) або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

При цьому звертається увага, що якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців не було операції з поставки, але є обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 13.01.2017 р. № 635/10/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо можливості анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) та в межах своїх повноважень повідомляє.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання регулюється статтями 180 – 184 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Пунктом 184.1 статті 184 ПКУ встановлено, що реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку такій особі, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах “а” – “з” пункту 184.1 статті 184 ПКУ.

Згідно з п. 184.2 ст. 184 ПКУ анулювання реєстрації на підставі, визначеній у пп. “а” п. 184.1 ст. 184 ПКУ, здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах “б” – “з” п. 184.1 ст. 184 ПКУ, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

Згідно п. 5.2 Положення при розгляді питання анулювання реєстрації згідно з пп. “г” п. 184.1 ст. 184 ПКУ (пп. “г” п. 5.1 розділу V Положення) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

  • не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;
  • включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

Водночас будь-яких винятків та/або особливостей щодо анулювання окремих категорій осіб платниками ПДВ чинним законодавством не передбачено.

Таким чином, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, за яким зазвичай формують податкові зобов’язання чи податковий кредит, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість може здійснюватися за заявою такого платника податку (форми № 3-ПДВ) або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

При цьому звертаємо увагу, що якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання та наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.

Слід зазначити, що ст. 36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.