Починаючи з 1 січня 2017 року за виправлення помилок, допущених в податкових деклараціях з ПДВ з позначками “0121” – “0123”, представлених сільгоспвиробниками за звітні (податкові) періоди до цієї дати, застосовуються норми ПКУ, що діють на дату виправлення таких помилок (лист ГУ ДФС в м.Києві від 31.03.2017 р № 7104/10/26-15-12-01-08).

Беручи до уваги, що з 1 січня 2017 року було скасовано дію спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками “0121” – “0123” здійснюється за формою уточнюючого розрахунку до декларації “0110”.

При цьому якщо за результатами подання в 2017 році і в подальшому уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до зазначеної дати збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, таке позитивне значення підлягає сплаті до бюджету в повному обсязі відповідно до норм ПКУ, що діють на дату подання уточнюючого розрахунку.

Аналогічна позиція викладена в листі ДФС від 03.01.2017 р № 8/7/99-99-15-03-02-17.

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 31.03.2017 р. № 7104/10/26-15-12-01-08

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло лист ТОВ … щодо виправлення помилок у 2017 році, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками “0121” – “0123” за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 і в межах своїх повноважень повідомляє.

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс), з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентує умови застосування спецрежиму сільськогосподарськими товаровиробниками.

Одночасно, з 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, яким внесено ряд змін до Кодексу в частині врегулювання окремих питань, пов’язаних із скасуванням спецрежиму.

Таким чином, з урахуванням вказаних вище змін передбачалося, зокрема:

  • скасування реєстрації суб’єктів спецрежиму та переведення їх на загальну систему оподаткування;
  • закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Кодексу сільськогосподарським товаровиробникам;
  • обмеження терміну реєстрації податкових накладних, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму;
  • перенесення від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення сільськогосподарської діяльності, до податкової декларації з податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Зазначене стосувалося всіх сільськогосподарських підприємств, які до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, включаючи платників, які були зареєстровані як суб’єкти спецрежиму (подавали податкові декларації 0121 – 0123), так і тих, які відповідно до пункту 209.18 статті 209 Кодексу відповідали критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але не обрали спецрежим, та залишали суми ПДВ від реалізації сільськогосподарської продукції у власному розпорядженні (подавали податкові декларації 0130) (далі – сільгоспвиробники).

Починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою “0110” за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника.

У разі якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі було задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку, відповідно до пункту 49 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, переносяться із податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 – 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 року / IV квартал 2016 року), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року / I квартал 2017 року).

При цьому, згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, у разі виявлення, починаючи з 01.01.2017 помилок, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками “0121” – “0123”, подані за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017, застосовуються норми Кодексу, чинні на дату виправлення таких помилок.

Зважаючи на те, що з 01.01.2017 було скасовано дію спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками “0121” – “0123”, здійснюється за формою уточнюючого розрахунку до декларації “0110”.

При цьому, якщо за результатами подання у 2017 році та надалі уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, таке позитивне значення підлягає сплаті до бюджету у повному обсязі відповідно до норм Кодексу, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Вказана позиція викладена в листі ДФС України від 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17.

Крім цього слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.