У листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.12.2016р № 3.2-29-2184, адресованому фізичним особам – підприємцям на загальній системі оподаткування, а також особам, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – ФОП), розглядаються питання щодо умов отримання такими особами матеріального забезпечення за рахунок коштів соціального страхування, а також оподаткування отриманого доходу.

Зокрема, Фонд нагадав, що відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону про єдиний внесок з 1 січня 2016 року ФОП зобов’язані сплачувати єдиний внесок в розмірі 22% від бази його нарахування, тобто віднесені до категорії страхувальників на загальних підставах. За умови сплати такими особами страхових внесків до Фонду у строки, встановлені ч. 8 ст. 9 зазначеного закону, вони мають право на матеріальне забезпечення у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання відповідно до Закону України від 23.09.99 р № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Для реалізації такого права ФОП повинні виконувати вимоги, аналогічні тим, які передбачені для страхувальників-роботодавців, а саме:

  • самостійно розраховувати суми лікарняних та декретних, при цьому середню заробітну плату (як для себе, так і для найманих працівників) визначати відповідно до Порядку № 1266 (див. також роз’яснення Мінсоцполітики в листі від 12.03.2016р № 72/18/99 -16);
  • для отримання фінансування від Фонду подавати заяву-розрахунок (за формою згідно з додатком до порядку, затвердженого постановою Фонду від 22.12.2010р № 26) із зазначенням в ньому повної суми нарахованої допомоги. Звертаємо увагу, що згідно з наведеним вище листа Мінсоцполітики суму відповідної допомоги ФОП повинні визначати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку. І тільки після закінчення терміну подання звіту з єдиного внеску (№ д5 форма) ФОП мають право здійснити перерахунок такої суми;
  • після надходження на рахунок страхувальника суми коштів, яка зазначена в заяві-розрахунку, перераховувати податок на доходи і військовий збір, за утримання яких ФОП несе відповідальність. При цьому Фонд уточнив, що дохід, отриманий ФОП у вигляді допомоги по вагітності та пологах, на поховання (крім випадків поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві), звільняється від оподаткування, а дохід, отриманий у вигляді допомоги по тимчасової непрацездатності, є об’єктом оподаткування;
  • подавати звітність: Фонду – за формою № Ф4-ФСС з ТВП (з відображенням у ній суми отриманого від Фонду фінансування), органу ДФС – за формою № 1ДФ (з відображенням у ній сум нарахованого доходу у вигляді страхових виплат, а також утриманого з них податку на доходи та військового збору).

Додатково Фонд уточнив коди ознак доходів, під якими ФОП – податкові агенти повинні відображати зазначені виплати у формі № 1ДФ. Так, допомога по тимчасовій непрацездатності відбивається під ознакою доходу “127”, допомога по вагітності та пологах – “128”, допомога на поховання – “146”.

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.12.2016р. № 3.2-29-2184

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464 (далі – Закон № 2464) з 1 січня 2016 року фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – фізичні особи – підприємці), зобов’язані сплачувати єдиний внесок у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску у строки, визначені абзацами 3 – 5 частини 8 статті 9 Закону № 2464. Тобто фізичні особи – підприємці відносяться до категорії страхувальників на загальних підставах і мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.99 р. № 1105 (далі – Закон № 1105) за умови сплати страхових внесків до Фонду.

Фінансування страхувальників за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до статті 34 Закону № 1105 та Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849 (далі – Порядок № 26).

Порядком № 26 затверджено форму заяви-розрахунку, яка подається страхувальниками до робочих органів Фонду та є підставою для здійснення фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду. У заяві-розрахунку зазначається повна нарахована страхувальниками сума допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 12.03.2016 р. № 72/18/99-16 фінансування матеріального забезпечення фізичним особам – підприємцям має здійснюватися робочими органами Фонду на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком № 26. Отже, з 01.01.2016 оформлення, подання та фінансування Фондом заяв-розрахунків фізичних осіб – підприємців здійснюється відповідно до вимог Порядку № 26.

Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника останній повинен перерахувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, за утримання яких несе відповідальність.

Частиною другою статті 15 Закону № 1105 встановлено, що страхувальники зобов’язані вести облік коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо цих коштів. Тобто загальна сума нарахованих фізичною особою – підприємцем витрат на матеріальне забезпечення та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за формою Ф4-ФСССзТВП (р. 21 “Витрати з початку року”, р. 6 “Отримано від Фонду з початку року”), поданому до робочого органу Фонду, що підтверджуватиме виконання зобов’язань Фонду в частині забезпечення фінансування страхувальника за рахунок коштів Фонду.

Надання роз’яснень з питань нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового збору з таких доходів, відображення у формі № 1ДФ відноситься до компетенції Державної фіскальної служби України.

На запит виконавчої дирекції Фонду листом Державної фіскальної служби України від 24.03.2016 р. № 6416/6/99-99-17-02-0215 були надані роз’яснення щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору із сум матеріального забезпечення, отриманих самозайнятими особами від Фонду.

В зазначеному листі визначено, що дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем та особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання) (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

У разі якщо Фондом нараховується (виплачується) дохід у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності, то сума такого доходу є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – форма 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Порядок).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, сума допомоги по вагітності і пологах відображається податковим агентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу “128”, допомога на поховання – за ознакою “146”, допомога по тимчасовій непрацездатності – за ознакою “127”.

Заступник Голови комісії Т. Блажинська

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.