Статтею 265 КЗпП передбачено відповідальність роботодавця за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення) .

При порушенні термінів виплати працівникам заробітної плати або інших виплат, передбачених законодавством про працю, на термін менше одного місяця розмір штрафу становить одну мінімальну зарплату.

Як роз’яснює Держпраці в листі від 21.08.2017 р № 8692/3 / 4.3-ДП-17, зазначений штраф застосовується за порушення в цілому, а не за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення.

Лист Державної служби України з питань праці від 21.08.2017 р. № 8692/3/4.3-ДП-17

Державна служба України з питань праці розглянула лист  та повідомляє.

Абзацом третім частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

При порушенні строків виплати працівникам заробітної плати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця, застосовується відповідальність, передбачена абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП України.

Абзацами третім та восьмим частини другої статті 265 КЗпП України не передбачено застосування відповідальності у вигляду штрафу за кожного працівника, відносно якого виявлено порушення.

Заступник Голови І. Шумелюк

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.