При складанні декларації з ПДВ  необхідно врахувати особливості термінів реєстрації податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 1 липня по 30 вересня 2015 року включно (Закон України № 643-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”).  Для таких податкових накладних не застосовуються граничні строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлені пунктом 201.10 статті 201 податкового Кодексу, та встановлюються такі строки реєстрації:

 

  • податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
  • податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця,  підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

(Закон України № 643-VІІІ, пункт 39 підрозділу 2 розділу ХХ податкового Кодексу України).

Таким чином, до податкової декларації з ПДВ за серпень можуть бути також включені податкові накладні, зареєстровані у вересні до 15 числа включно, якщо вони були складені з 16 по останній день (включно) серпня.

Щоб забезпечити наявність у програмі  усіх ПН і РК, які можуть бути включені до податкової декларації звітного періоду, радимо скористатись можливостями модулю «Звірка з ЄРПН».

Модуль «Звірка з ЄРПН» надає користувачам такі можливості:

1. Перевірити наявність актуальних витягів форми J/F1400103 за усі дати обраного періоду. 

Для цього у крайній лівій панелі «Фільтр» обираємо необхідний період (місяць чи діапазон у межах місяця) та натискаємо кнопку «Оновити інформацію». В таблиці «Інформація по запитам на дату» автоматично відобразяться відмітки про наявність «V» (зеленим) чи відсутність «Х» (червоним) запитів на кожну дату в межах обраного періоду.

2. Відправити автоматично створені запити на всі дати обраного періоду, якщо такі відсутні у програмі.  

Для цього через «Наступні дії» здійснюємо операцію «Відправити запит в ЄРПН».  Після отримання витягів дані з ЄРПН  про зареєстровані ПН/РК будуть автоматично звірені з наявністю зареєстрованих ПН/РК у реєстрі первинних документів, а розбіжності по кількості – відображені у таблиці «Інформація по звірці». У випадку наявності розбіжностей буде автоматично сформовано запит на отримання із ЄРПН документів усіх відсутніх у програмі ПН/РК за списком.

3. Відправити автоматично сформований запит на отримання із ЄРПН усіх відсутніх у реєстрі  ПН/РК.

Щоб отримати з ЄРПН витяг з копіями усіх відсутніх у програмі ПН/РК за списком, просто ще раз здійснюємо операцію «Відправити запити в ЄРПН»  через «Наступні дії» та отримуємо пошту. 

Звірку з ЄРПН за описаним вище алгоритмом здійснюємо за періоди:

 з 1 по останнє число звітного місяця та 

з 1 по 15 число місяця, наступного за звітним.

Нагадуємо, що імпортовані у програму документи будуть розміщені у періоді створення, навіть якщо вони зареєстровані у звітному чи поточному періоді. Тож радимо уважно переглянути в Реєстрі отриманих і виданих податкових накладних закладку «Відсутні у реєстрі», за періоди, що передують звітному, щоб за необхідності імпортувати у звітний період отримані з ЄРПН ПН/РК минулих періодів, зареєстровані  у звітному періоді з порушенням граничних термінів реєстрації для подальшого їх включення до звітної декларації з ПДВ.

Після цього можна приступати до формування у програмі звітності з ПДВ звичним чином.