Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2015 року підлягають реєстрації до ЄРПН усі податкові накладні!

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»від 31.07.2014 № 1621-VII.

21) у розділі XX “Перехідні положення”:

у підрозділі 2:

у пункті 11:

перше речення абзацу шостого виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

“З 1 січня 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній”;