ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє наступне.

Згідно п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ починаючи з 1 січня 2017 року платники податку на прибуток при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи можуть використовувати мінімально допустимий термін амортизації, який становить два роки, якщо витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) платником податку після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких основних засобів одночасно виконуються вимоги:

  • основні кошти не були введені в експлуатацію і не використовувалися на території України;
  • основні засоби введені в експлуатацію в рамках одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 роки;
  • основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не передаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання зазначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимого терміну амортизації, починаючи з дати введення їх в експлуатацію, платник податку в податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний:

  • збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті;
  • зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.