ДФС висловилася щодо Закону України від 03.11.2016р № 1726-VIII в частині внесених ним змін до Закону України від 05.04.2007р № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності “(далі – Закон № 877).

Як повідомляє ДФС в листі від 15.02.2017р № 3124/6/99-99-10-02-15:

підстави для проведення позапланових перевірок, передбачені Законом № 877, не поширюються на органи ДФС;

терміни проведення планових та позапланових перевірок, встановлені Законом № 877, не поширюються на органи ДФС. При проведенні перевірок використовуються терміни, передбачені ПКУ;
консультації органами ДФС надаються відповідно до норм ПКУ.

При цьому в листі наголошується, що ПКУ має пріоритет перед іншими нормативними документами, в тому числі Законом № 877. У зв’язку з цим передбачені ч. 5 ст. 2 цього закону норми можуть бути виконаними органами ДФС тільки в порядку, встановленому ПКУ.

Однак такий підхід, на наш погляд, не відповідає вимогам чинного законодавства. Зрозуміло, що при всьому різноманітті нормативної бази існують певні протиріччя і нестиковки. Але, керуючись нормами того ж ПКУ, можна стверджувати, що при неоднозначності трактування прав та обов’язків як платників податків, так і органів ДФС рішення повинно прийматися на користь платників податків (п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПКУ).

Таким чином, передбачені ч. 5 ст. 2 цього закону норми поширюються на органи ДФС з урахуванням особливостей, визначених відповідним законом, тобто ПКУ. При цьому якщо особливості ПКУ не визначені, то органи ДФС при проведенні перевірок повинні керуватися виключно нормами Закону № 877. Зокрема, це стосується вимоги про розподіл суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності. Якщо критерії розподілу не затверджені, то суб’єкти господарювання вважаються суб’єктами з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на 5 років.

Лист Державної фіскальної служби України від 15.02.2017р. № 3124/6/99-99-10-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист … (далі – Товариство) від 10.01.2017 б/н (вх. ДФС № 855/6 від 16.01.2017) про надання роз’яснення з питань, пов’язаних із застосуванням норм податкового законодавства, у зв’язку із прийняттям Закону України від 03 листопада 2016 року № 1726-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон № 1726) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо питання 1, зазначеного у листі Товариства, стосовно питань, які з’ясовуються органами ДФС при проведенні позапланових перевірок, повідомляємо, що обов’язкове забезпечення дотримання органами ДФС вимог частини першої статті 6 Закону України від 05 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон № 877) не передбачено частиною п’ятою статті 2 Закону № 877.

Щодо питання 2 стосовно зазначення у направленнях на перевірку складу посадових осіб, які проводять перевірку, повідомляємо, що частиною п’ятою статті 2 Закону № 877 передбачено обов’язкове забезпечення дотримання органами ДФС частини третьої статті 7 Закону № 877 з урахуванням особливостей, визначених Кодексом.

Пунктом 81.1 статті 81 Кодексу передбачено обов’язкове зазначення в направленні на проведення перевірок посад та прізвищ посадових (службових) осіб органів ДФС, які проводитимуть перевірку.

При цьому, відповідно до Кодексу, пред’явлення зазначених документів, оформлених з порушенням встановлених цим Кодексом вимог, є підставою для недопуску платником податків посадових (службових) осіб контролюючого орану до проведення перевірок.

Щодо питання 3 (стосовно строку проведення перевірок) повідомляємо, що оскільки строки здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), передбачені частиною п’ятою статі 5 (для планових заходів) та частиною четвертою статті 6 (для позапланових заходів) Закону № 877, обов’язкове забезпечення дотримання яких органами ДФС не встановлено частиною п’ятою статті 2 Закону № 877, планові та позапланові перевірки здійснюються у строки, визначені Кодексом.

Щодо питання 4 (стосовно консультативної підтримки суб’єктів господарювання) повідомляємо, що загальний порядок та умови отримання податкової консультації встановлено статтею 52 Кодексу.

Пунктом 52.1 статті 52 Кодексу визначено, що за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Водночас у зв’язку з прийняттям Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (далі – Закону № 1797) статтю 52 Кодексу буде викладено у новій редакції, а саме за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом (пункт 22 розділу I Закону № 1797). Положення цієї норми почне діяти з 01.04.2017.

Звертаємо увагу, що відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом, який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

При цьому пунктом 5.2 статті 5 Кодексу визначено співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами та встановлено, що у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилами та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.

У зв’язку з тим, що Закон № 877 (зі змінами, внесеними Законом № 1726) врегульовує відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та не регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, здійснення валютного та митного контролю, а також відповідно до пункту 5.2 статті 5 Кодексу, передбачені частиною п’ятою статті 2 Закону № 877 норми можуть бути виконаними органами ДФС лише в порядку, встановленому Кодексом.

Голова Р. Насіров

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.