На питання суб’єкта господарювання про правомірність об’єднання записів про проходження інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки в єдиний журнал Держпраці в листі від 07.04.2016р № 82/2/5.4-ДП-16 відповідає, що це суперечить чинному законодавству.

Обґрунтовується це тим, що для проведення інструктажу з охорони праці форма журналу реєстрації інструктажів затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005р № 15, внесення змін в яку не передбачено, а проведення інструктажу з питань пожежної безпеки регулюється Кодексом цивільного захисту України.

Лист Державної служби україни з питань праці від 07.04.2016 р. № 82/2/5.4-дп-16

Державна служба України з питань праці розглянула звернення щодо об’єднання записів про проходження інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки до єдиного журналу та в межах компетенції повідомляє таке.

Основні положення щодо охорони праці визначені Законом України “Про охорону праці” (далі – Закон). У ст. 18 Закону зазначено, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж та навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення), встановлено вимоги до порядку проведення, реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Відповідно до п. 6.3 Типового положення запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Додаток 5 до п. 6.3 Типового положення), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

Пунктом 6.8 Типового положення визначено, що первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 6 до п. 6.10 Типового положення).

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (п. 6.10 Типового положення).

Водночас на підприємстві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники (п. 3.2 Типового положення).

Питання пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки визначені Кодексом цивільного захисту України.

Ураховуючи зазначене, питання об’єднання записів про проходження інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки в єдиний журнал не передбачено законодавством.

Перший заступник Голови Держпраці