ДФС в індивідуальній податкової консультації від 31.05.2017 р № 422/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомляє, на поточний момент як і раніше діє п.п. 137.4.1 ПКУ, згідно з яким підприємства – виробники сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, можуть вибрати для податку на прибуток річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Разом з тим, ст. 209 ПКУ, регламентировавшая дію спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського і лісового господарства, а також рибальства, втратила силу з 1 січня 2017 р

Повідомляється, що інформація з питання про порядок застосування виробниками сільськогосподарської продукції “особливого” річного податкового (звітного) періоду, передбаченого п.п. 137.4.1 ПКУ, буде надана після узгодження з Міністерством фінансів України.

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби від 31.05.2017 р. № 422/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового (звітного) періоду виробника сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2017 перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

  • виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Враховуючи, що згідно з пп. 4 п. 2 розділу XIX “Прикінцеві положення” Кодексу з 01 січня 2017 року ст. 209 Кодексу, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, втратила чинність, відповідь з питання щодо порядку застосування з 01.01.2017 виробниками сільськогосподарської продукції “особливого” річного податкового (звітного) періоду, передбаченого пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Кодексу, буде надана після погодження з Міністерством фінансів України.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.