Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 04.01.2017р № 5.2-28-4 інформує, що згідно з ч. 4 ст. 19 Закону України від 23.09.99 р № 1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу у зв’язку з тимчасової непрацездатності виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку за місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати, установ ленной законом у місяці настання страхового випадку.

Якщо застрахована особа за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працювала менше шести місяців, для підтвердження страхового стажу йому необхідно надати страхувальникові інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страховий стаж за минулий період за формою ОК-5 або ОК-7, що надаються Пенсійним фондом України.

У разі, якщо застрахована особа не надала роботодавцю довідку за формою ОК-5 або ОК-7, в результаті чого не підтверджений шестимісячний страхового стажу в місячному періоді перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності в такому випадку надається в розрахунку за місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Якщо ж застрахована особа надасть зазначену довідку після нарахування, допомога по тимчасовій непрацездатності підлягає перерахунку незалежно від того, довідка надана до закінчення дванадцяти місяців з дня відновлення працездатності або після їх закінчення, оскільки звернення за призначенням допомоги надійшло вчасно в терміни, передбачені нормою ч. 5 ст. 32 Закону № 1105.

Зі свого боку звертаємо увагу на консультацію Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в якій говориться, що оскільки форма довідки ОК-5 передбачає отримання відомостей про суми заробітку для обчислення пенсії, а довідка за формою ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (в межах максимальної величини), для визначення періоду страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності целесо образно отримувати відомості за формою ОК-7.

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.01.2017р. № 5.2-28-4

Згідно із частиною 1 статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.99 р. № 1105 (далі – Закон № 1105) страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Відповідно до частини 4 статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, вони мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Якщо застрахована особа за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працювала менше шести місяців, для підтвердження страхового стажу їй необхідно надати страхувальнику інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страховий стаж за минулий період за формою ОК-5 або ОК-7, які надаються Пенсійним Фондом України.

У разі, якщо застрахована особа не надала роботодавцю довідку за формою ОК-5 чи ОК-7, в результаті чого не підтвердила шестимісячний страховий стаж у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності в такому випадку надається у розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Якщо ж застрахована особа надасть зазначену довідку після нарахування їй допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до частини 4 статті 19 Закону № 1105 та підтвердить наявність шестимісячного страхового стажу у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності підлягає перерахунку незалежно від того, довідка надана до закінчення дванадцяти місяців з дня відновлення працездатності чи після їх закінчення, оскільки звернення за призначенням допомоги надійшло вчасно в терміни, передбачені нормою частини 5 статті 32 Закону № 1105.

Заступник голови комісії Т. Блажинська

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.