У листі від 27.04.2017р № 26-1-36/1580, № 1065/09-13 Департамент охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації та Виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності визнають наявність проблеми із забезпеченням закладів охорони здоров’я належною кількістю бланків листків непрацездатності.

При відсутності бланків листків непрацездатності захворювання, травма, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами та ін. Випадки тимчасової непрацездатності засвідчуються видачею довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера і дати її видачі.

У довідку про тимчасову непрацездатність вносяться всі ті ж реквізити, що і в бланк листка непрацездатності.

Дані довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням номера та дати видачі вносяться в журнал реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність ф. № 036/о.

Після отримання бланків листків непрацездатності обмін довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності встановленого зразка проводиться посадовими особами закладу охорони здоров’я (лікуючим лікарем, завідуючим відділенням, головою ЛКК).

При обміні довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності на бланку листка непрацездатності у правому верхньому кутку вказується: “Замість довідки № _ від _”, запис у графі “Звільнення від роботи” в листку непрацездатності проводиться одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності повинна збігатися з датою обміну довідки про тимчасову непрацездатність.

Всі графи листка непрацездатності, крім вищенаведених, заповнюються відповідно до записів в довідці, в тому числі відмітки про порушення режиму хворим.

Оригінал довідки після проведеної заміни зберігається в установі охорони здоров’я протягом трьох років.

Лист Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

від 27.04.2017 р. № 26-1-36/1580, № 1065/09-13

У зв’язку із ситуацією щодо неможливості забезпечення закладів охорони здоров’я Київської області належною кількістю бланків листків непрацездатності Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації та Виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності пропонують:

  • У разі настання захворювання, травми, відпустки по вагітності та пологам тощо – випадок тимчасової непрацездатності засвідчується видачею довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера та дати її видачі.
  • В довідку про тимчасову непрацездатність вносяться всі ті самі реквізити, що і в бланк листка непрацездатності, відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03 листопада 2004 року № 532/274/136/-/1406 (далі – Інструкція № 532).
  • Видача довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням номера та дати видачі підлягає внесенню в окремий журнал реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність (ф. № 036/о), який пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.
  • Після отримання бланків листків непрацездатності обмін довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності встановленого зразка проводиться посадовими особами закладу охорони здоров’я (лікуючим лікарем, завідувачем відділення, головою ЛКК) з урахуванням вимог п. 2.2 та 2.9 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, із обов’язковим зазначенням у журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. № 036/о) номера довідки та дати обміну.
  • При обміні довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності на бланку листка непрацездатності в правому верхньому куті вказується: “Замість довідки № ___ від ____”” запис у графі “Звільнення від роботи” у листку непрацездатності проводиться одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності має збігатися з датою обміну довідки про тимчасову непрацездатність.
  • Всі графи листка непрацездатності, крім визначених п. 5 даного листа, заповнюються відповідно до записів в довідці, в тому числі відмітки про порушення режиму хворим, та відповідно до вимог Інструкції № 532.
  • Оригінал довідки після проведеної заміни зберігається у закладі охорони здоров’я протягом 3 років.

Лист Департаменту охорони здоров’я від 26.04.2016 року № 1-36-1426 вважати таким, що втратив чинність.

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації О. Глушаниця

Заступник директора виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності П. Шевчук

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.