ДФС в індивідуальній податкової консультації від 07.09.2017 р № 1859/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснює, що додаток 2 “Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду “до декларації з ПДВ подається у разі заповнення рядка 21 декларації з ПДВ” Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду “.

Звітний (податковий) період, в якому виникла сума від’ємного значення ПДВ в графах 2, 3 заголовної частини додатка 2 зазначається в наступному форматі:

  • дві цифри місяця (наприклад, 01, 02, 03 і т.д. або квартал – I, II, III, IV);
  • чотири цифри року (наприклад 2017).

Заповнюючи таблицю 1 додатка 2 слід враховувати значення рядка 21 податкової декларації з ПДВ “Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду”.

Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються в хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного в графі 4 “сума всього”, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання податкової декларації з ПДВ та закінчуючи найдавнішим звітним періодом.

У графі 5 визначається сума від’ємного значення, що входить в графу 4, отримана платником як правонаступником від реорганізованого платника податків.

Значення графи 4 таблиці 1 додатка 2 повинно відповідати сумарним значенням рядка 21 декларації з ПДВ та залишку суми помилково (надлишково) сплачених грошових зобов’язань з ПДВ за станом на 01.07.2015 р, на яку відповідно до п.п. 3 п. 34 підр. 2 розд. XX ПКУ було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 2001.3 ПКУ, і на яку збільшено суму від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 года/III квартал 2015 року.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.09.2017 р. № 1859/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення додатка 2 “Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду” до податкової декларації з ПДВ (далі – додаток 2) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).

У складі податкової декларації з ПДВ подаються передбачені Порядком № 21 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (пункт 9 розділу III Порядку № 21).

Додаток 2 подається при заповненні рядка 21 податкової декларації з ПДВ. При заповненні додатка 2 у графах 2, 3 його заголовної частини вказується звітний (податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ, у такому форматі:

  • дві цифри місяця (наприклад – 01, 02, 03 тощо, або квартал – I, II, III, IV),
  • чотири цифри року (наприклад – 2017).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 слід враховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) податкової декларації з ПДВ. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) таблиці 1 додатка 2 починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання податкової декларації з ПДВ (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

У графі 5 зазначається з графи 4 та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

Значення графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 податкової декларації з ПДВ та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року.

У зазначеному у зверненні випадку, у відповідному рядку графи 2 таблиці 1 додатка 2 слід вказати – 06, а у відповідному рядку графи 3 таблиці 1 додатка 2 – 2017.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.