ГУ ДФС в Запорізькій області в листі від 30.03.2017р № 2694/10/08-01-12-03-11 нагадує, що доходи (Прибуток), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності, застосовуються виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників ), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

В той же час не вважаються розподілом доходу (прибутку) виплати некомерційної організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (в т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням утримання такої неприбуткової організації, реалізації мета (цілі, завдання) і напрямки діяльності, визначених її установчими документами.

ПРО НАДАННЯ ВІДПОВІДІ

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 30.03.2017р. № 2694/10/08-01-12-03-11

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист щодо оплати праці працівникам за договорами цивільно-правового характеру неприбутковими організаціями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Законом України від 06 жовтня 2016 року № 1667-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій” (далі – Закон N 1667), який набрав чинності з 20 листопада 2016 року, внесено зміни до абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, якими передбачено, що не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Тобто доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь якої діяльності, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Отже, враховуючи зміни, внесені Законом № 1667, не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т. ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток.

Позиція Державної фіскальної служби України з даного питання викладена у листах від 06.02.2017р № 2114/6/99-99-15-02-15 та 19.01.2017 № 1023/6/99-99-15-02-02-15.

Заступник начальника А. М. Пужай-Череда

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.